Škodlivý účinek alkoholu na dospívající

Pití alkoholu v dospívání je nesmysl! Alkohol a teenageři - jaká strašná kombinace slov! Nicméně toto téma je dnes tak naléhavé, že je věnováno celému vědeckému výzkumu a masivním dizertacím! Pojďme si definovat, co je alkoholismus u adolescentů a jak dobře jsme vyzbrojeni znalostmi v této oblasti.

Devastující účinek alkoholu na rostoucí organismus

Téměř o půl století později varování o hrozícím dospívajícím - závislosti na alkoholu - se ozývají po celém světě. Alkoholizace dospívajících - míra, do které dospívající děti pijí alkoholické nápoje - se zvyšuje.

Jsme přesvědčeni, že nemáte příliš vyvinutou fantazii představit důsledky nastupující generaci zneužívání alkoholu, nenapravitelné škody, které způsobuje opilost rostoucí dítě i po jednorázovém podání dávky alkoholu, bez ohledu na to, zda je obsaženo v nápoji - ať už je to vodka, pivo nebo barevný gin a tonikum.

Vniká do těla teenagera, alkohol při rychlosti začíná proces odštěpení od orgánu, jako je játra.

Pouze asi 10% celkového množství alkoholu pochází z jeho původního tvaru. Alkohol, uvíznutý v oběhovém systému, bude v něm cirkulovat, dokud nebude úplně rozštěpen, to znamená, dokud nebude zcela absorbován tělem.

Zvýšená nasycení rostoucích tkání adolescentů, jejich propustnost neomezeně dává alkoholický jed šířící se po celé hmotě těla a otravuje ho.

Expozice alkoholu je charakterizována jeho agresivní toxicitou a ovlivňuje účinnost nervového systému dítěte. Můžete podmíněně nasytit krev alkoholem jako jednotku, pak v nejdůležitějším orgánu mladistvého - játra - to bude blízko 1,45 a v mozkových buňkách - 1,75.

Když dostanete malou dávku alkoholu v dospívání, přenos nervových vzruchů v mozku je stále zlomené, a to se děje následujícím způsobem: nejprve se cévy rozšiřují, pak zvyšuje jejich propustnost a v důsledku toho, že je microbleeds přímo v mozkové tkáni u dětí a dospívajících.

Je třeba poznamenat, že dospívání je charakterizováno vyčerpáním mozkových tkání takovým prvkem nezbytným pro ochranu buněk, jako je fosfor. V takovém případě je mozek teenagerů nasycen vodou a spočívá v procesu strukturálního růstu, takže i malé dávky alkoholu mohou mít hrozné destruktivní důsledky!

Závislost na alkoholu u adolescentů je pro dětskou fyziologii zničující. Opakované požívání alkoholu v období dospívání dochází k útlaku jeho mysli, opožděný vývoj vyšších forem myšlení, inhibuje vznik estetických a morálních pojmů a kategorií. Existuje doslova "stupor", a často dětská debilizace dospívání. Jeho intelekt ztrácí schopnost sebe-rozvoje a sebeorganizace.

Dalším cílem destruktivního účinku alkoholického jedu je játra. V tom je proces štěpení alkoholu zavedeného do těla dospívající osoby pod vlivem produkovaných enzymů. Je-li rychlost posuvu alkoholu na jaterních buňkách než jeho štěpení rychlostí - je proces akumulace alkoholického jedu, což vede k destrukci buněk a pouze unikátní laboratoře těla - v játrech.

Nekróza jaterní tkáně nebo cirhózy je důsledkem dospívajících alkoholismů. Cirhóza je závažné onemocnění, téměř vždy spojené s alkoholovou závislostí v dospívání.

Játra těla adolescentního dítěte v případě jeho alkoholismu jsou zničeny velmi rychle kvůli stavu vzniku různých funkcí. Taková intoxikace neustále vede k narušení metabolismu bílkovin a uhlíku, k různým procesům syntézy enzymů ak vitamínům produkovaným tělem dospívajících. Ve skutečnosti, obsahující alkohol pije „zabít“ sliznice jícnu, užírá žaludku a změnit složení žaludečních šťáv, a to zpomaluje proces trávení a má vliv na vývoj dětí a mladistvých, kteří jsou závislí na alkoholu.

Příčiny alkoholismu v dospívání

Příčina opilosti dítěte spočívá v nestabilitě vznikající psychie. Velmi charakteristické změny v důvodech seznámení se s prvním sklem u dětí a dospívajících v závislosti na jejich věku. Například před dovršením věku 10 let je známo, že dítě s alkoholem je náhodně z důvodu nedbalosti dospělých. Někdy může být dítě nabídnuto k tomu, aby zkusil alkohol pro zábavu, ať už na chuť k jídlu nebo na chladu.

Často opilost ostatních tlačí adolescenty k nezávislému kroku v obeznámení s alkoholem, jak říkají, ze zvědavosti. Fenomén zvědavosti dospívajícího se pohybuje na další úroveň již ve vědomí vědomí. Tyto motivy pro první známost mohou být tradičními "lidovými" příležitostmi, jako jsou: rodinné slavnosti, příjem hostů, oslavy narozenin, příležitosti dovolené atd. To nejsou všechny důvody pro dospívající alkoholismus.

Od věku 13 let může docházet k sociálnímu závislostem na tom, jaký je názor peerů. Mezi dospívajícími jsou typická kritéria jako nápoj pro firmu, dávejte odvahu a přejděte na kamaráda. Hlavním a významným pro teenagera je identifikace jeho osobnosti s týmem. To platí zejména pro chlapce.

Dívky mají podobný vzorec, ačkoli v mnohem nevinnějším předběžném zkreslení - sklo se souhlasem rodičů v rodinném kruhu během oslavy a podobné možnosti. Jakýkoli úvod do dospívajícího dítěte je zločinec! Je jen jednou k pití alkoholu a okamžitě zmizí psychologická bariéra, děti již necítí nebezpečí dalšího seznámení se s takovou lidovou tradicí u lidí...

Poznatky o pití v rodině jsou hlavním problémem naší společnosti. Dospívající, kteří napodobují starce na slavnostech a svátcích, potvrzují, že pití je povinnou akcí pro každou událost. Dalším úkolem při tvorbě závislosti na alkoholu u dětí a dospívajících hrají takové masmédia jako reklama.

Nežádoucí účinky dospívajícího alkoholismu

Neformální psychika dítěte je obtížné odolat pokušení vyzkoušet barevné alkoholické nápoje, ať už je to pivo nebo whisky, což se pro něj stává nenahraditelným atributem svátku života.
Rozmanitost produktů obsahujících alkohol v supermarketech a jejich dostupnost také posílají naše děti na opilost.

Problém alkoholizace adolescentů by měl znepokojovat producenty nápojů pro mládež a jejich inzerenty. Přesto se maso nejjemnějších alkoholických koktejlů pod záminkou neškodných chutných šťáv zavádí do mysli dospívajících jako bezpečných nápojů pro mladé lidi.

Ve skutečnosti, po dvouletém užívání alkoholu, roste malý muž tak zvyklý na jeho přiznání, že během dospívání rozvíjí závislosti na alkoholu. Mimochodem, na výkonném emocionální propaganda proti životního stylu pro uspokojení primitivních tužeb vzorce získat kochá peníze v období dospívání vždy plánovanou duchovní krizi, která později se vyvine v závislosti na dodatečných stimulant. Často v roli takového stimulanta je alkohol.

Vedení alkoholu a alkoholismu mezi dospívajícími osobami může být také považováno za nepříznivé vztahy uvnitř rodiny, zejména v rodinách s pitím rodičů. Mnoho sklonů je zděděno a může být položeno dlouho před narozením dítěte. Jakýkoli negativní interpersonální konflikt uprostřed rodinného kruhu, a jako teenager Přehnaná ochrana ze strany rodičů či opatrovníků, projevem násilí nebo shovívavost ke všem rozmarům dítěti - vše je součástí důvodů pro zneužívání alkoholu a alkoholismus.

Alkoholismus mezi obyvatelstvem je dost vysoký a současně v zemi jsou tyto zákony slabé, které musí zajistit skutečnou správní a skutečnou trestní odpovědnost za zapojení mladistvých do opilosti. Příjem alkoholu během dospívání je tabu!

Motivy pro pití alkoholu u dětí a dospívajících lze rozdělit do dvou skupin. K prvnímu připisujeme jejich touhu připojit se k "tradici", faktoru zvědavosti a chuti zažít něco neprozkoumaného. Druhá skupina - psychologické motivy, formace a probuzení jejich smyslu pro dospělost, touha nevystupovat a držet krok se staršími.

Motivy obou skupin spojují mezi sebou skutečnost, že děti dosud nedostaly dostatečné životní dovednosti a zkušenosti, které by mohly zabránit tomu, aby vstoupily do svobodných vztahů s ostatními, čímž se staly závislými na jejich názoru či chování.

Většina dospívajících dětí se vyznačuje takovými rysy, jako je stížnost a stydlivost. To je důvod k podcenění různých osobních vlastností, fyzického stavu nebo například odvahy atd. Takové podhodnocení nebo naopak přehodnocení jejich skutečných schopností ve stavu alkoholické intoxikace obvykle vede k podrážděnému, nekontrolovanému chování.

Zvláštností pro dospívajícího je, že ještě před prvním známým alkoholem vytvořil představu o tomto nápoji a zejména o jeho "nádherném" a "příjemném" vzrušujícím jednání. A nyní se první zkouška náhle ukáže jako nečekaně "hořká" nebo "hořící" pro chuť a následky jsou nesmírně odporné - nevolnost, zvracení, bolesti hlavy atd.

Poprvé po obdržení takové charakteristické zkušenosti se většina dětí snaží vyhnout opakovanému pití alkoholu. Dítě mozek odmítá jed! Nadcházející události, které mohou být velmi rozmanité, od narozenin až po absolventa nebo jednoduché párty, je pokušení užívat alkohol v teenageru obnoveno a dokonce získává novou psychologickou barvu.

Třetí skupina motivů, které motivují dospívající k pití

Tato skupina motivů opilosti v dospívání tvoří samotnou samotnou opilost jako behaviorální typ, nejčastěji i typ mladistvého delikventa. Seznam takových motivů není poslední, je touha uniknout z běžné, nudy. Nuda je vlastně zvláštní stav mysli, ve kterém osobnost dospívajícího prožívá silný emocionální hlad. Charakterizováno skutečností, že dítě je zcela ztraceno nebo jen snížilo zájem o učení nebo tvořivost.

Po tom všem, a to zejména u dospívajících dětí, alkoholiků, nebo ty, závislý na alkoholu, je to, že mají malý zájem o vážnou hudbu nebo umění, které se nezabývají sebevzdělávání či sportu, a všechny jejich zájmy jsou vidět na základě primitivní „razvlekalovki“ a alkoholu.

Duchovní složka adolescenta je omezena neschopností prokázat se v kolektivu dětské instituce a v důsledku toho tlačí použití alkoholu na sebeurčení na ulici. Faktem je, že potřeba sebeúcty mezi dospívajícími je dalším znakem tohoto věku, který je sám o sobě důležitý a srozumitelný. Prostředky sebepoznání u dětí závislém na alkoholu je přitahují hlouběji do propasti protisociálního chování. U dospívajících je alkoholismus mnohem rychlejší a ovlivňuje jejich život.

Bez ohledu na příčiny alkoholismu pití teenager téměř vždy postrádá dovednosti a zájem o školení a práci. Fáze užívání alkoholu pro sebevzadu, nyní dodává touhu uvolnit napětí z nepříjemných emocí a zkušeností způsobených reakcí na jeho chování.

Rostoucí odcizení v rodině a ve škole jen zhoršuje tuto závislost. Je to primitivní lenost nebo bezcílné bloudění nečinný po ulicích za dobrodružstvím, „hloupý“ multiple poslechu není zatížen s významem, a někdy oplzlý obsahu hudebních singlů, hostující noční diskotéky, bary nebo „bufety“.

Volný čas, děti a dospívající většinou tráví s přáteli, což je typické pro mladou generaci. Typické dospívající skupiny, sdružené zájmy, blízké potřebám, intelektuální úrovni a vývoji moderního dítěte. Většina teenagerů jsou si dobře vědomi škodlivých účinků alkoholu na těle, i když v jejich středu, a existuje mnoho mylných představ o údajných výhodách alkoholu, z nichž jedna - je umístění jeho použití, pokud jde o indexu své dospělosti.

Behaviorální charakteristiky pití dospívajících a alkoholismus

Patologie intoxikace nevyhnutelně vede k poškození mozkových buněk a v důsledku toho k amnéziím. Při opakovaných intoxikacích se okamžiky úplného zatmění mysli prodlužují. To vše se silně odráží v úrovni intelektuálního stavu - tito dospívající se často stávají slabými. Z důvodu alkoholismu, charakteru a směru myšlení se mění dítě, které se v sobě zavírá a vždycky se snaží dostat alkohol, aby se znovu uvolnil - tyto momenty jsou zvláštním rysem dospívajících alkoholismů.

Tyto děti závislých na alkoholu se snížil dávivý reflex, což dále zvyšuje odolnost vůči alkoholu, takže často falešně dospívající se vysokou odolnost proti intoxikaci alkoholem organismu za chrabrost a důvod být hrdí na svou zvýšenou odolností proti alkoholu.

Diskuse o fyzickém zdraví adolescentů zde není nutná, tato stabilita - jen první příznak závažné nemoci - alkoholismus! V teenagerovi se stane alkoholik, vnímání sklenice vodky tělem se neliší od vnímání láhve vína a podobně. V těle se již objevily degenerativní procesy.

Venku to vypadá standardně takto: z malého dávkování je teenager vzrušený a současně jeho bolestná touha pije více a více zintenzivňuje. Zpočátku ukáže zvýšenou emocionální aktivitu, pak může začít "vyděsit" nebo "vyhozt koleno", to znamená, že je blázen. Nakonec, s posledním nápojem alkoholu, stupeň odolnosti organismu, ke kterému byl tak zájem, a teenager bude jednoduše odpojen - projde do nevědomého stavu.

Takže přetrvávající příznaky dospívající zneužívání alkoholu jsou oslabení vůle, ztráta kontroly dítěte na množství alkoholu, kterou přijal, rostoucí žízeň po alkoholu a souběžnou nekontrolované chování.

Vliv alkoholu v dospívání

Vliv alkoholu na teenagery je přesně stejný jako u dospělého organismu, ale charakteristickým rysem je, že dospívající mozku až do věku 20 let se liší od dospělé reakcí na přijetí nových informací. Původně byl ve stavu stavby spojení mezi buňkami jeho nervového systému, protože byl vytvořen pro trénink. Závislost dospívající na alkoholu ničí funkci budování těchto vazeb.

Mozek je flexibilní adaptivní látka. Při opakované intoxikaci alkoholem se fyzicky stává odolnější vůči jeho vlivu, zatímco ty chemické sloučeniny v něm, které jsou zodpovědné za trénink, velmi trpí. Jednoduše řečeno, mozek se začne zhoršovat. Výzkum vědců o dospívajících zjistil, že před dosažením věku 20 let s použitím malých dávek alkoholu se jejich schopnost učit drasticky sníží.

Závěr vědců je docela indikativní: vliv alkoholu na rozvojový organismus je mnohem silnější a může výrazně ovlivnit aktivitu mozkové aktivity dospívajících v budoucnu.

Léčba závislosti dospívajících na alkoholu by měla být komplexní

Zvláštností léčby tohoto typu závislosti je věk puberty. U dospívajících je alkoholismus mnohem závažnější než u dospělých. Existují tedy omezení týkající se příjmu určitých léků a metod. Nebezpečné pro tělo dítěte bude podmíněná reflexní nebo senzibilizující léčba.

Je stále velmi důležité identifikovat závislost na alkoholu co nejdříve, což značně usnadní proces léčby. Rehabilitaci lze provádět pouze za stacionárních podmínek a pod dohledem odborníků. Zpočátku dítě provádí detoxikaci a předepisuje speciální nootropní léky, pak předepisuje vitamíny.

Hlavní léčbou dospívajícího alkoholu je psychoterapie. Vždy se vezme v úvahu lehce zranitelná mentalita mladistvého. Pro komplexní léčbu se doporučuje použití prostředků z arzenálu tradiční medicíny - posilující odvar a infuze léčivých bylin. Dále se doporučuje zavedení sociálně významných aktivit a sportů.

Dospívající alkoholismus: kdo je na vině?

Problém dospívajícího alkoholismu se stává stále důležitějším rokem, zejména na území zemí SNS. Mladí kluci a dívky spadají do sítě nebezpečných závislostí, aniž si uvědomují závažnost následků. Zjistíme, proč se to stane, jaké jsou vlastnosti závislosti v tak mladém věku a co lze udělat.

Statistiky

75% mladistvých do věku 15 let již zkoušelo alkohol a ve věku 17 let téměř všichni mladí lidé jsou seznámeni s alkoholem.

Adolescentní alkoholismus vzniká v krátké době: 3x rychlejší než u dospělých. Pokud se dospívající ve věku 15-17 let nebo dokonce dříve začne "líbit" alkoholicky, alkoholismus se může stát za rok a půl.

Pro mladé muže a dívky je systematické užívání alkoholu považováno za použití nápojů obsahujících etanol nejméně jednou týdně po dobu několika měsíců. A není podstatný rozdíl, jaký druh nápoje bude - pivo, víno, vodka nebo koktejl obsahující alkohol.

Podle statistik 5 až 7% otrav v dětství nebo dospívání spadá na intoxikaci alkoholem. Intoxikace v tomto věku se vyvíjí velmi rychle. Zpočátku dochází k krátkému vzrušení způsobenému alkoholem, ale rychle pronikne do zdravého spánku a může dokonce vést k smrti. U mladého organismu, který není zvyklý na alkohol, může být obvyklá dávka pro dospělou osobu smrtelná.

Proč mladiství začnou zneužívat alkohol

V průběhu mnoha studií bylo možné u dospívajících stanovit některé vzorce alkoholismu, faktory, které "stimulují" mladé lidi, aby se připojili k alkoholu.

Příčiny dospívajícího alkoholismu úzce souvisejí s třemi aspekty:

 • rodinné problémy;
 • vliv na životní prostředí (společnost);
 • osobní charakteristiky.

Rodinné problémy

Ve většině případů je půda, na níž dospívající alkoholismus roste, rodinnými problémy.

Děti, které žijí v naprosto bohatých rodinách, kde jsou milují a oceňují, jim dávají dostatečnou pozornost, zřídka dosahují alkoholu.

Adolescentní alkoholismus téměř vždy roste na základě rodinné nečinnosti: rodiče jsou buď příkladem, nebo nemohou ovlivnit chování svého dítěte.

Většina dětí, které se staly závislými na poháru od mladého věku, jsou vychovávány v neúplných rodinách nebo v rodinách, ve kterých jeden z rodičů není rodák. Pro takové rodiny, které jsou charakterizovány nedostatečnou kontrolou chování, zábavou mladistvého, není věnována nezbytná pozornost rozvoji jeho schopností, jeho problémů. Ano, a rodiče se zpravidla nebaví správné autoritě svých dětí, nejsou ti, na jejichž názory naslouchají. To je důvodem, proč je společnost na prvním místě u mladých lidí, kteří jsou vychováváni v těchto rodinách.

V některých mladých alkoholiků podaří najít rodinné historii zneužívání návykových látek nebo psychické problémy, jeden z rodičů, většinou otec, nebo dokonce oba trpí alkoholismem či duševní nemoci (schizofrenie, epilepsie, hranice duševních poruch).

Středa (společnost)

Prakticky nikdo nezkouší alkohol samotný. Není zajímavé. Někdo se nejprve seznámil s dědictvím Bacchusu v rodinném kruhu, na nějaké dovolené, v jiných případech je první zkušenost s pitím alkoholu "zásluhou" společnosti.

Hlavní vzorce skupinového užívání alkoholu:

 1. mladí muži a dívky začínají opilý alkohol ze zvědavosti;
 2. motiv motocyklu je vždy silný - vyzkoušejte alkohol všichni společně, abyste se drželi krok s firmou;
 3. adolescenti často nemají dostatek peněz na to, aby pravidelně dopouštěli alkoholu, a proto může být příjem nesystematický;
 4. intoxikace je doprovázena zvýšenou motorickou aktivitou: hlučné, taneční, mohou se objevit agresivní reakce, které vedou k bití náhodných kolemjdoucích, násilí;
 5. užívání alkoholu ve společnosti je často spojeno s časnou sexualizací: zmáčknutím dávky pomáhá navázat kontakt, zbavit se komplexů a hormony si vybírají svůj poplatek.

Příčina časného alkoholismu není tak přitažlivost k alkoholu jako vliv společnosti.

Osobní funkce

Nepříznivým zázemím pro vývoj alkoholismu u dospívajících jsou psychopatie - vrozené nebo získané abnormality.

U mladých lidí, kteří zneužívají alkohol, převažují lidé s nestabilními a demonstrativními rysy.

 • Nestabilní funkce objeví slabou vůli, obtíže spojené s plánováním svých činů a předvídat následky jejich neschopnosti postavit proti jeho názor názor druhých, touha po nových zkušenostech, potěšení, o rychlém sledu zájmu.
 • Demonstrační znaky jsou zpravidla typické pro teenagery s hysterickou akcentací nebo psychopatií. Tento kontingent charakterizuje touha být neustále v centru pozornosti, emoční nerovnováha, demonstrační chování, zvýšená sugestibilita a dokonce i podvod.

Někdy se lidé spojují s alkoholem s epileptoidní poruchou osobnosti. S pomocí duchů se snaží utlumit svůj vlastní dysforie (záchvaty melancholie, zlovolný nálady), nerealizované ambice, ale bezvýsledně. Nicméně, toto rychle rostoucí zhoubný nádor, sklon k náhlé, nepodložené ovlivňuje, se může objevit ve zvyku kombinovat opojnou alkohol s jinými prostředky, jako jsou lepidla, aceton nebo barbituráty.

Mezi všemi typy osobností je nejméně náchylná k alkoholizaci schizoidní. Uzavření, snížená potřeba kontaktů, pasivita, nevýraznost emocí jsou v tomto případě jejich silnými stránkami a tito jedinci nejsou nakloněni k závislému chování.

Téměř všichni dospívající jsou nekritickí k vlastní atrakci. Neoznávají a neovlivňují své pocity a motivace, a proto si plně neuvědomují plné nebezpečí pravidelné alkoholizace, příležitosti v co nejkratší době k rozvoji závislosti.

Alkoholismus se často objevuje u dětí, které utrpěly zranění mozku, neuroinfekci, organické poškození centrálního nervového systému. Současně se onemocnění vyvíjí ve zkrácené době, postupuje maligně, abstinenční syndrom se rychle rozvíjí.

Vliv alkoholismu na děti a dospívající

Osobnost dítěte a mladistvého neustále prochází změnami: nové dovednosti, vlastnosti se vyvíjejí, získávají se znalosti. A pokud se v určité fázi psychologického a sociálního vývoje dítěte nebo dospívající začne pravidelně účastnit alkoholu, tím více to prostě nebude fungovat, a zastaví se ve svém vývoji, nebo dokonce začnou rozkládat.

Ethanol působí škodlivě na játra, gastrointestinální trakt, pankreas a reprodukční systém, což však neomezuje jeho poškození. Má mimořádně negativní účinek na mozek, na nervové buňky.

Jak alkohol ovlivňuje psychiku dítěte v různých věkových obdobích

Čím dříve začnou účinky alkoholu na nervový systém dítěte nebo dospívajícího, tím výraznější budou změny:

 • Důsledkem zahájení na alkohol 4-5 letých stává mentální retardace: se vyznačují nerozvinuté řeči, nemotorné pohyby, hygieny mohou chybět u těchto dětí (a později dospělí), může být obtížné pro sebe;
 • vliv alkoholu ve věku 6-7 let vede k tomu, že dítě je nešikovné, bude obsazeno pouze při hledání zábavy, jeho činnost je zaměřena pouze na proces, nikoliv na výsledek;
 • následky alkoholismu ve věku 7 - 11 let - časté nervové poruchy, emoční nestabilita, neschopnost budovat vztahy s ostatními lidmi, soucit s nimi, přátelství, láska;
 • alkoholizace dětí ve věku 12-14 let vede k tomu, že myšlení a intelekt trpí, zaostávají za svými vrstevníky kvůli jejich duševnímu rozvoji;
 • pravidelné užívání alkoholických nápojů ve věku 16-17 let je plné nedostatečné sebeúcty, přímočarosti, kategorií, problémů s interpersonální adaptací.

Změny osobnosti a vzhledu

Časný alkoholismus vede k osobním změnám, psychopatii a demence.

12-18 let - věk, kdy vzniká osobnost člověka. Dopad alkoholu na nervový systém může v této fázi vést k nezvratným důsledkům. Zmeškané možnosti rozvoje nejsou prakticky kompenzovány a je velmi obtížné dohlédnout.

U dospívajících alkoholiků existují dva typy změn osobnosti:

 • apatoabulic: tam je intelektuální úpadek, mladý muž stráví své dny v izolaci, leží v posteli po celé hodiny, poslouchá hudbu; pokud začnete s ním konverzovat, můžete získat odpovědi pouze jednou slablou, společnost mlčí;
 • afektivní-nestabilní: charakterizované ostrými výkyvy nálady, neopodstatněnou slzou, kterou lze nahradit ohniskem hněvu, agresí.

Pokračující osobní změny zpravidla ukazují na rychle se rozvíjející psycho-organický syndrom.

Závislost na alkoholu zanechává své stopy nejen na totožnosti teenager, a vyskytují se vnější změny: snížená hmotnost, kůže se stává bledá, bude šedá, barvu očí, vlasů ztrácí jas vybledlý, může být špatně vyvinuté sekundární pohlavní znaky.

Pivo alkoholismus

V poslední době se stále častější výskyt u dospívajících začal získávat alkoholismus piva. Ve srovnání s vodkou, koňakem nebo šampaňským je pivo mnohem levnější, a proto cenově dostupné nápoje. Z televizních obrazovek se neustále ozývají hovory na pivo: předpokládá se, že jsou módní, odvážní, příjemní a bezpečné.

Ve skutečnosti, při pravidelném používání piva, se alkoholová závislost vyvíjí přesně stejně jako u jiných nápojů obsahujících etanol.

Vlastnosti dospívajícího alkoholismu

Zvláštností alkoholismu v dospívání je rychlý nárůst sociální špatné úpravy. Hozen studie, bývalí záliby jazyce (nebo horší), konflikty v rodině, ve škole, se mohou objevit problémy se zákonem (pokud mladí lidé začnou spáchání krádeže nebo z důvodu agresivního chování).

Někteří z mladých lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, se nezastaví a začnou kombinovat alkohol s léky, domácími chemikáliemi.

Avšak reversibilita symptomů onemocnění v dospívání je výraznější než u dospělých jedinců. Pokud je čas opustit závislost, vyhledejte lékařskou pomoc, pak můžete vše opravit, začít život čistou břidlicí.

Naštěstí je to přesně to, co většina zaváděných mladých lidí dělá: po 10 letech diagnostikovává alkoholismus pouze 42% těch, kteří jsou diagnostikováni s alkoholem u dospívajících.

Alkoholická intoxikace v dospívání má své vlastní zvláštnosti: krátkotrvající euforie je rychle nahrazena depresivně nebezpečnou náladou, motorickým vzrušením nebo znemožněním vědomí. Vzhledem k excitaci motoru mohou mladí lidé provádět protisociální akce.

Převážná většina adolescentů vykazuje naprostý nedostatek kritiky k jejich stavu, který je spojen s věkovými charakteristikami jejich postoje k jejich zdraví. Takže většinou, bez pomoci dospělého člověka, rozumného člověka, je obtížné pro dospívajícího, aby se vyrovnal se vzniklou nemocí.

Léčba

Jak zacházet s dětským nebo dospívajícím alkoholismem a zda je s ním možné vypořádat - tato otázka se dotazuje mnoho rodičů a nejenom.

Především je třeba si uvědomit, že závislost na alkoholu v jakémkoli věku je velmi vážnou nemocí, takže je téměř nemožné si jen napít. Lék bude trvat v kombinaci s psychoterapií.

Za prvé je třeba provést detoxifikační terapii, která pomůže odstranit z těla všechny toxické produkty vzniklé v důsledku použití alkoholických nápojů. Současně je nezbytné nasáknout mladý organismus vitamíny a dalšími užitečnými látkami, které nedostal kvůli zavinění alkoholu. Nezapomeňte na udržení normálního fungování mozku, kardiovaskulárního systému, jater, protože už měli těžké problémy kvůli závislosti.

Ale pouze lékařská léčba nebude stačit. Musíme pochopit, že teenager je z dobrých důvodů závislý na silných nápojích. Nezapomeňte na osobnostní charakteristiky mladého muže, na existující problémy v rodině, na vliv společnosti. Ve všech těchto oblastech je nutné pracovat pečlivě:

 • podporovat zlepšování vztahů v rodině, zvyšování důvěry mezi členy rodiny, vzájemné úcty;
 • v každém případě nelze ignorovat osobní problémy mladého člověka, musí být tato otázka řešena individuálně, může být potřeba pracovat s psychologem;
 • musíte minimalizovat negativní dopad společnosti, někteří rodiče, pokud existuje taková možnost, dokonce uchýlit se k pohybu.

Prevence

Adolescentní alkoholismus se vždy vyvíjí ne zcela od začátku. Mladý muž, který má své záliby, cíl v životě a cítí podporu blízkých lidí, neztrácí život "ve víně". Je to další věc, kdy je spousta volného času, a neexistují žádné plány do budoucna a společnost se ukázala jako nejvýhodnější. Tato kombinace okolností zpravidla nevede k dobrému.

Proto je třeba věnovat dostatečnou pozornost zájmům, schopnostem dospívajících, jejich seberealizaci a zaměstnání. A tady věrní asistenti budou všemožnými druhy hudby, umění, sportovních škol, klubů pro zájmy, tutorů.

Možná, že rodiče budou muset něco obětovat, přidělovat za měsíc kulatou částku peněz, aby mohl teenager navštívit zajímavé sekce pro něho, ale musíte pochopit, že všechny tyto peníze investujeme do budoucnosti našich dětí, do jejich osobního rozvoje.

Dospívání je vždy krizí ve vztahu mezi rodiči a dětmi. A v tomto okamžiku není nutné tolik "otáčet ořechy" při výchově dětí, kolik se bude dívat na jejich chování, jaký příklad dáváme. A pokud se pravidelně vrátíte domů "opilý", jak můžete požádat o jiné chování než vaše dítě?

Nejlepší prevencí dospívajících alkoholismů je udržování přátelských a teplých vztahů v rodině.

Ať se stane cokoliv, bez ohledu na to, jaké je vaše dítě poruší, měl vědět, že ho budete vždy milovat, a může se spolehnout na vaši podporu. A pak můžete překonat jakýkoli problém, včetně alkoholismu.

Příčiny a důsledky dospívajících alkoholismů

K dnešnímu dni je dětský alkoholismus extrémně častý. Podle světových statistik se 80% lidí mladších osmnácti let alespoň jednou v životě pokusilo o alkohol. Asi 25% školáků po celém světě pravidelně pije pivo a nepočítá se s alkoholickým nápojem. Narkologové nazývají tento zvyk "alkoholismus piva".

V zemích SNS získal dětský alkoholismus rozměry skutečné epidemie. Vedoucí postavení na převládání tohoto problému je Ukrajina - v něm 40% dospívajících pravidelně pije alkohol. Děti a dospívající alkoholismus v Izraeli, České republice a Rusku je docela rozšířený. Každý rok se situace stává kritičtější a je stále obtížnější bojovat proti ní.

Fakt! Bohužel prevence dětského alkoholismu ve většině zemí nepřináší očekávaný efekt. Dospívající začínají pít velmi brzy a v době, kdy dosáhnou osmnácti let, jsou zcela spotřebováni. Zneužívání alkoholu vede k nárůstu kriminality mladistvých.

Příčiny dospívajícího alkoholismu

Téměř dětský alkoholismus je důsledkem interakce s vnějším světem. Dítě pije pod vlivem vnějších okolností a brzy začne záviset na alkoholu. Je třeba poznamenat, že teenager velmi rychle rozvíjí toleranci na alkohol. Kdyby začal pít, zvykl si na to během několika málo měsíců.

Nejčastější příčiny alkoholismu u dospívajících:

 • nepříznivý dopad pití přátel a životního prostředí;
 • snaží se zapomenout, dostat se z problémů ve škole, společnosti, rodiny;
 • přítomnost velkého množství dodatečných kapesných prostředků;
 • slabá povaha, tlak na pití "pro společnost";
 • nedostatečná pozornost nebo přebytek volného času;
 • touha se prosadit, chlubit se s přáteli.

Docela často rodiče samy tlačí dítě k opilosti. Nalijí mu sklenku na hostinu nebo na hostinu. To pomůže dítě překonat psychologickou bariéru. Rozhodne se, že teď může pít a začal pít alkohol už s přáteli. Toto je první krok k rozvoji dospívajících alkoholismů.

Co dělat, když dítě začne pít - tato otázka otravuje mnoho rodičů. Většina matek prostě spadne do hysteriky, když se dozví, že jejich dítě je závislé na alkoholu. Neměli byste však předčasně paniku. Ano, dětský alkoholismus je velmi nepříjemný a nebezpečný jev. Je však vyléčitelná, jako každá jiná nemoc. Hlavním úkolem je problému brát vážně a hledat způsob, jak jej vyřešit.

Vliv alkoholu na tělo teenagera

Dětský alkoholismus je pro jejich rychlý vývoj nebezpečný. Chcete-li začít záviset na alkoholu, dítě by mělo pít několikrát měsíčně. Poškození alkoholu na těle teenagera je způsobeno toxickými účinky na mozek a životně důležité orgány. To vede k jejich porážce a vzniku řady duševních a fyzických nemocí.

Negativní vliv alkoholu na tělo teenagera začíná po prvním pití. Etylalkohol rychle vstupuje do krve a šíří se po celém těle. Překonává hematoencefalickou bariéru, proniká do mozku, kde působí na opioidní receptory a je návyková.

Obvykle se alkohol rozkládá enzymatickými systémy jater a vylučuje ledvinami. U dospívajících nejsou tyto orgány dosud plně formovány. Z tohoto důvodu se etylalkohol zpracovává velmi pomalu a jeho dlouhé toxické účinky vedou k vážným komplikacím. Pokud dítě začne pít - problémy se nedají vyhnout.

Důsledky alkoholismu u dospívajících:

 • retardace růstu;
 • problémy s psychikou;
 • zhoršení osobnosti;
 • sexuální dysfunkce;
 • zhoršení vidění;
 • poškozené trávení;
 • beriberi a imunosuprese;
 • porážka vnitřních orgánů.

Pokud teenager začal zneužívat alkohol, pak brzy bude mít charakteristické známky závislosti na alkoholu. Od něj často slyšíte vůni vína, piva, vodky nebo kouře. Brzy je nepřiměřená agresivita nebo apatie, myšlení je narušeno, školní výkon trpí. Po nějaké době dospívající přestává mít zájem o něco jiného než alkohol a postupně "spí".

Adolescentní alkoholismus může vést k těmto chorobám:

 • degenerace tuků v játrech;
 • diabetes mellitus;
 • křečové žíly;
 • myokardiální dystrofie, arytmie;
 • těžké duševní choroby atd.

Fakt! Dětský alkoholismus často vede k těžkým otravám. To je způsobeno skutečností, že dítě nemůže kontrolovat množství opilého a jeho tělo je extrémně citlivé na ethanol. Když otravy alkoholem vyžadují léčbu v nemocnici.

Léčba dospívajících alkoholismů

Pokud teenager začne pít - musíte něco udělat okamžitě. Čím dříve je léčba zahájena, tím vyšší je pravděpodobnost, že ji zachráníte. V žádném případě není třeba doufat, že se dítě dostane do rukou nebo jakýmkoli zázrakem nezávisle přestane pít. Nesmíme zapomínat, že dětský alkoholismus je onemocnění, jehož léčba vyžaduje značné úsilí.

Hlavní metodou boje proti tomuto problému je psychoterapie. Adolescentní alkoholismus vyžaduje nejen pomoc od příbuzných, ale i pravidelné konzultace psychoterapeuta. Specialista pomůže dítě řešit problémy, které ho vedou k opilosti. Léčba by měla pokračovat, dokud neplnoletý zcela odmítne alkohol a začne žít normální, plný život.

Rodiče pití teenager by měli dělat následující:

 • Omezte kontakt dítěte s pitím přátel;
 • zajistit, aby dospívající nemá žádné kapsy navíc;
 • odešlete dítě do sportovní části nebo kruhu;
 • vyhledat lékařskou a psychoterapeutickou pomoc;
 • pokuste se s dítětem vytvořit důvěryhodný vztah.

Léčba by měla zahrnovat i správnou výživu, režim, odpovídající odpočinek. Toto vše je nezbytné, aby se mladý organismus po intoxikaci rychleji zotavil. Léčba alkoholu, otravy alkoholem a abstinenční příznaky je lépe prováděna v nemocnici.

Pokud dítě dlouhodobě pije a je vysoce závislé na alkoholu, může být kódováno pomocí speciálních přípravků. To však může být provedeno pouze se souhlasem dospívajících a jeho rodičů. Drogová léčba dětského alkoholismu je poměrně účinná, ale škodí zdraví a má mnoho vedlejších účinků.

Prevence alkoholismu mezi mládeží

K dnešnímu dni se v mnoha zemích zabraňuje dospívajícímu alkoholismu. Zahrnuje aktivní vzdělávací aktivity a zákaz prodeje alkoholických osob mladších osmnácti let. I ve škole mladí lidé začínají mluvit o nebezpečích alkoholismu a nebezpečí závislosti na alkoholu.

Prevenci dětského alkoholismu by měli provádět nejen učitelé, ale i rodiče. Neměli by se usadit v problémové oblasti, dovolit dítěti komunikovat s pečovateli. Rodiče by měli svým dětem věnovat dostatečnou pozornost, poslouchat je a nikdy je zneužívat bez důvodu. Je třeba poznamenat, že dětský alkoholismus se často stává důsledkem nedostatku pozornosti nebo napětí v rodině.

V ideálním případě by prevence alkoholismu mezi dospívajícími měla zahrnovat zákaz reklamy na alkoholické nápoje. Teenageři by neměli vidět propagandu opilosti a následovat ji. Závislost na alkoholu by měla být s nimi spojena špatným zdravotním stavem, nemocemi a vážnými problémy.

Příčiny a léčba adolescentního alkoholismu

Alkoholismus podléhá lidem všech věkových kategorií. Pokud se ale mladík dostane do závislosti, obraz této nemoci je obzvláště maligní. "Průměrný" věk, kdy je diagnostikován dospívající a dětský alkoholismus, je v rozmezí 12-14 let, ale seznámení s horkými nápoji u těchto dětí nastává mnohem dříve. Ve věku přibližně 10 let "demokratickí" rodiče dávají alkohol "na testování". Někdy dítě dostane přístup k nebezpečnému nápoji z nedbalosti dospělých.

Charakteristiky dětského alkoholismu

Jakmile první část alkoholu vstoupí do těla dítěte, hrozí závislost. Zatím pouze psychologické. Ale předtím, než je dosaženo nebezpečného přeskupení metabolických procesů: vlastnosti centrálního nervového systému a základní systémy malého organismu přispívají k rychlé adaptaci na ethanol:

 • mozek dítěte obsahuje více vody a méně bílkovin. To je důvod, proč se ethanol rychle rozpouští a je absorbován mozkovou látkou a závislá teenagerka pije obrovskou dávku alkoholu v jedné gulp;
 • močový systém nesedí s vysokým toxickým zatížením a má čas zpracovávat a odebírat pouze 8-9% alkoholu;
 • Po měsíci nebo dvou pravidelných testů začnou první bingy. Na další 2-3 dny, ale jejich trvání a závažnost se rychle zvyšují;
 • onemocnění postupuje katastrofálně, obraz intoxikace se zhoršuje;
 • pokud dospělý může pít bez důsledků 5-7 let, pak děti a dospívající mají rok pravidelného opilosti, aby se úplně zhoršily.

Čím menší je věk malého experimentátora a čím vyšší je dávka, tím dříve se alkoholická "pasti" zavře. Je obtížné léčit dětský alkoholismus, protože produkty výměny etylénu jsou ve fázi biologického bookmarkingu zabudovány do vnitřních procesů.

Drunk statistiky

Do roku 2017 bylo v zemi 2,2 milionu lidí, kteří dostávali zvláštní péči o alkoholovou závislost. Statistiky specialistů jsou zklamáním: pouze 58 tisíc pacientů se mohlo vrátit do střízlivého životního stylu. Pokud vezmeme v úvahu vysokou latenci patologie, pak jsou údaje úplně děsivé:

 • celkový počet závislých dospělých a mladých lidí se blíží k 10,5 milionům, z nichž zhruba 8 milionů mužů, 2 miliony žen, 500 000 dospívajících mladších 14 let;
 • pro půl milionu lidí je závislost dokončena smrtelně: až 30% alkoholických nápojů a 20% žen "popálit" alkoholem z intoxikace;
 • mezi dospívajícími, klinický alkoholismus dělá svůj debut ve věku 13-14 let a vrchol spotřeby klesá na 14-15 let. Od roku 2014 narůstá dětský alkoholismus v Rusku: konzumace alkoholu nezletilými se zvýšila o 1,3%.

Odborníci jednohlasně tvrdí, že není možné zcela vyléčit závislost. V narcologické praxi se střízlivé období považuje za odpuštění: u relapsu onemocnění stačí dokonce i jediné rozdělení. Proto je alkoholismus v dospívání snadněji preventivní než léčba.

Alkoholismus dětského a dospívajícího alkoholu začíná ve věku 13-14 let a vrchol spotřeby klesá na 14-15 let

Příčiny zneužívání alkoholu u nezletilých

Podnětem k hobby dětského alkoholu jsou především sociální a psychologické faktory. Fyziologie "spojuje" na posledním místě, hlavní příčiny adolescentního a dětského alkoholismu přicházejí zvenčí.

Vliv vrstevníků

Adolescenti - "lidé" jsou protichůdní: snaží se splnit standardy chování, které se ve společnosti rozvíjejí a současně vystupují mezi rovesníky. Vnitřní boj často vede k poznání alkoholu. Pokud vůdce skupiny hlása o kultu "zlého chlapce" (dívky) ", mezi takovými dospívajícími se rozvíjí opilost.

Sociální disadaptace, komplexy, nejistota

Explicitní nebo představované fyzické nedostatky, zvláštnosti vývoje, vyvolávají vnitřní problémy a jsou nuceny dosáhnout skla. Neschopnost dospívajícího stavět vztahy s vrstevníky, pronásledování šikanováním ve škole - běžné důvody pro první dávky alkoholu.

Dysfunkční rodina, bezprostřední okolí

Pití rodiče, blízcí příbuzní, prostě autoritativní pro děti, které zvyšují alkoholismus podle svého příkladu nebo přímo spárují děti. V takové situaci jsou argumenty, že dítě nemůže pít alkohol, bezmocné;

Vyjasnění duševních chorob

Narkologové nepopírají roli psychiatrických patologií ve vývoji časného alkoholismu. Některé typy psychopatie a schizofrenie, organické poškození mozku mohou být základem pro užívání alkoholu dospívajícími.

Bez ohledu na důvod, proč se dítě připojuje k alkoholu, začne se s prvními dávkami vytvářet závislost na ethanolu. To je usnadněno nestabilitou duševních a fyziologických procesů. Nesmrtelně, ale pevně alkoholismus vstupuje do života dítěte.

Tvorba závislosti

Vliv alkoholu na dospívající organismus je katastrofální. Pokud nepoznáte hrozící katastrofu včas, dítě se změní v úplného alkoholu a nebude mu pomáháno. Zde jsou fáze stanovení klinické závislosti na alkoholu:

 1. závislost na alkoholu;
 2. přechod na běžné používání;
 3. formování psychické závislosti;
 4. projevy fyzické závislosti s abstinenčním syndromem, pití;
 5. psychofyziologická degradace.

Závislost na alkoholu u dětí a dospívajících začíná základní zvědavostí.

 • V první fázi dítě zvykne na hořkou, hořící chuť alkoholu, studuje "individuální" dávku a důsledky intoxikace.
 • Druhá fáze je příjemná pro teenager: alkohol přináší pouze pozitivní momenty. Toto je zajímavé dobrodružství, kdy můžete být hrdí na vaše "příležitosti" před sebou a vašimi přáteli.
 • Třetí fáze trpělivě postihuje dětské tělo: psychika vyžaduje opakování alkoholické euforie. Nejhorší ze všeho je, že dítě dostává od alkoholu převážně potěšení, ale proto, že pije alkohol intenzivněji.
 • Čtvrtá fáze svědčí o formovaném alkoholismu. Houba končí abstinenčním stažením, což vede k pití. Nezávisle přestat pít teenager není schopen. Je zapotřebí zásah odborníka na narologie.
 • Pátý stupeň je "bod bez návratu". Prostředí dítěte s hrůzou pozoruje nezvratné důsledky dětského alkoholismu: porušování vnitřních orgánů a systémů až po cirhózu, alkoholický delirium, projevy demence, sociální degradace.
na obsah ↑

Symptomy a příznaky alkoholismu u dětí

V prvních třech fázích závislosti můžete dítě vrátit zpět do normálního života. Úspěch léčby přímo závisí na době, kterou je třeba podniknout, v ideálním případě jde o počáteční odchylku od normy. Nicméně, obraz dětské patologie je velmi odlišný od závislosti na dospělosti.

První známky alkoholismu

 • Binge drinking je pravidelné;
 • zvýšená tolerance organismu k ethanolu (minimální dávka pro intoxikaci);
 • ochranný gag reflex na nadměrnou dávku je ztracen;
 • v dopoledních hodinách není žádná chuť k jídlu, pro normalizaci zdravotního stavu je nutné "opilý";
 • z paměti úplně spadnou celé epizody opilých shromáždění se slušným chováním dospívajícího v takových chvílích.
na obsah ↑

Alkoholismus dětí

Je třeba pochopit, jak alkohol ovlivňuje tělo dospívajícího během generalizace procesu, protože tento stav je pro dospívajícího nebezpečný:

 • sekundární přitažlivost k alkoholu vzniká v důsledku začlenění metabolitů ethylenu do metabolických procesů;
 • alkoholická intoxikace se projevuje těžkou abstinencí;
 • existují vegetativní poruchy, neočekávané skoky v krevním tlaku během období odpočinku;
 • tvorba enzymů v těle se mění;
 • emoční koule je přerušena: zvýšená excitabilita, nedostatečná reakce na dráždivé látky, agresivní nebo depresivní stavy;
 • zřetelně snížené intelektuální schopnosti: paměť, úroveň pozornosti, myšlenkové procesy jsou přerušeny;
 • přitažlivost k alkoholu se stává nepřekonatelnou.

V prvních fázích závislosti můžete dítě vrátit do normálního života, zanedbané případy vedou ke smrti

V pokročilých stádiích alkoholismu jsou spojeny paranoidní poruchy, halucinální iluze. V tomto stavu se mladiství dopouštějí přestupků, sebevražd.

Vnější příznaky alkoholismu

Škody alkoholu na těle teenagera se projevují externě. Často rodiče se nejprve dozví o předpojatosti syna nebo dcery z těchto důvodů:

 • kapkové oční kapky;
 • otok a nezdravá modř pod očima, otupenost obličeje;
 • nadměrná suchost pokožky, vzhled vyrážky;
 • změna obvyklé barvy kůže: žlutost, bledost, prodloužené zarudnutí, cyanóza;
 • porušení koordinace pohybů, zhoršování diktátu;
 • náhlou ztrátou hmotnosti nebo přírůstkem hmotnosti;
 • změna hlasu.

Teenager může být nešťastný. K odstranění specifického pachu nevhodně napojeného parfémem a jí "hory" osvěžující dražé.

Vliv alkoholismu na tělo teenagera

Dokonce i přes terapii, adolescentní a dětský alkoholismus neprochází bez stopy. Práce všech důležitých orgánů a systémů je zmatená:

 • trpí centrálním nervovým systémem;
 • vznik gastritidy, ulcerativní léze;
 • tkáň jater je regenerována;
 • narušila činnost ledvin, pankreasu;
 • hormonální pozadí je rozbité, diabetes se rozvíjí;
 • existují sexuální dysfunkce během puberty a v budoucnosti - neplodnosti.

Nebezpečí je samotné nápoje. Vzhledem k tomu, že kapesné peníze jsou vynakládány na zábavu, dospívající kupují nekvalitní produkty:

 • levné vodky, nekvalitní náhrady vína, sporné koktejly.
 • pivo je distribuováno: dospívající jsou přesvědčeni o bezpečnosti lehkého alkoholického nápoje. Nicméně, pěnivý nápoj tvoří pivo alkoholismus mezi mladými lidmi.

Ve vážných případech může alkoholová intoxikace vést k úmrtí.

Léčba závislosti alkoholu na alkoholu

Z použití prvního skla alkoholu před vývojem nejzávažnější formy onemocnění přechází z několika měsíců na rok. Vzhledem k silné psychické závislosti dospívající organismus slabě reaguje na terapii. Proto je nutné co nejdříve zahájit léčbu dětského alkoholismu.

Klinická schéma závisí na stupni onemocnění, věku pacienta a na charakteristikách jeho stavu.

Teenager je vidět při použití pár sklenic alkoholu

 • Dospělí pracují na vytváření obecně přijímaných společenských postojů, provádějí vysvětlující práci;
 • psychologové určují emoční stav, zjišťují kruh komunikace dospívajících a jeho roli ve skupině;
 • učitelé zkoumají rodinu, v případě potřeby jsou propojeni orgány činnými v trestním řízení, opatrovnictví.

Úsilí specialistů je zaměřeno na psychologickou práci s teenagery. Měla by být prováděna zajímavým zaměstnáním, stejně jako odstraněním negativních sociálních faktorů. Hlavní věcí je zabránit rozvoji psychofyziologické závislosti.

Pokud vznikne závislost na alkoholu

Léčba léků bude vyžadována. Povaha terapie je určována úrovní "ponoření" teenagera v alkoholismu:

 • i ve druhé fázi léčba dospívajícího alkoholismu začíná detoxikací. V krvi již existují metabolity, které musí být zcela odstraněny z těla;
 • dále - podle situace: existuje abstinence kocovina - je zastaven, ne - vedou psychoterapii, komplex sociální adaptace, léčí doprovodné somatiky;
 • pak je léčba doplněna nootropickými látkami pro zmírnění psychické závislosti, vitamíny pro celkové posilování organismu;
 • v maligním průběhu onemocnění a nepřekonatelné přitažlivosti se používá kódování dospívající osoby. Bude však vyžadován osobní souhlas pacienta a jeho rodičů / opatrovníků.

Narkologické léky jsou plné hromady "pobochek". Proto se lékaři snaží, pokud je to možné, je nahradit rostlinnými tinkturami. Je však nemožné zastavit zanedbávané situace bez léků.

Je to důležité. Léčba závislosti na drogách u dospívajících se provádí pouze v nemocnici pod dohledem pracovníků nepřetržitě. Nyní oblíbená služba domácího stažení z pití je nebezpečná pro tělo oslabeného dítěte.

Po zadržení patologického stavu s teenagerem začíná dlouhá psychokrekcionální práce.

Statistika dospívajících alkoholismů

Jak chránit děti před závislostí na alkoholu?

Vzhledem k tomu, že je nemožné zcela vyloučit závislost alkoholu, je třeba jednat dříve, než vzniknou problémy. Prevence alkoholismu dospívajících začíná pozorností dítěte rodiny, učiteli a pedagogy.

Rodinná opatření zahrnují:

 • odmítání alkoholu rodičů, osvobození příbuzných od závislosti. Tabu se týká klidného domácího pití, hlučných shromáždění s velkým množstvím alkoholu;
 • vytváření atmosféry vzájemného porozumění mezi manželi v domě;
 • zřízení psychologického kontaktu s dítětem;
 • absolutní zákaz fyzického trestu, ponížení osobnosti dítěte. Je třeba najít střední místo mezi dětskou svobodou a nedůstojnou kontrolou rodičů;
 • racionální režim dne, společný sport, jít do kina, procházky, teplé návraty domů nad šálkem čaje.

V rukou školy jsou teenageři socializováni, jejich potenciál je zveřejněn a technická kontrola:

 • organizace klubů, tvůrčí dílny, sportovní oddíly;
 • výchova a výchova alkoholu;
 • Identifikace dětí s duševními poruchami náchylných k nezákonnému chování, otrokům a vůdcům;
 • vytvoření služby psychologické podpory pro nezletilé;
 • instalace video sledování na školním území. Autoritativně, ale účinně.

Stát reguluje obrat alkoholových produktů, vyvíjí preventivní opatření na federální a regionální úrovni:

 • zákaz prodeje alkoholických nápojů malým osobám;
 • omezení reklamy na pivo v televizi;
 • zavedení správní odpovědnosti za prodej alkoholu zákazníkům n / rok, kriminální - za zapojení dětí do alkoholismu;
 • alkoholismus mezi mladistvými je potlačován zaměstnanci ministerstva vnitra, odborníky na vzdělávání a poručníky.

V regionech existují cílené programy pro prevenci zanedbávání dospívajících, kriminalitu mladistvých a kriminalitu. Vláda pečlivě financuje tuto práci a administrativně ji podporuje.