Dopad stresu na člověka

Ve společnosti je každá nervová porucha považována za stres a její extrémní projevy jsou považovány za hysterii. Z medicínského hlediska se hysterie a neurastenie týkají duševních poruch a podléhají korekci specialisty v psychiatrii. Avšak dopad stresu na osobu není omezen na neurologické poruchy.

Termín "stres" se objevil v medicíně z fyziky, kde označuje napětí systému kvůli síle vynakládané zvenčí.

Lidské tělo jako jediný systém je denně pod tlakem vnějších faktorů. Stresory mohou být příčiny životního prostředí:

 • Znečištění ovzduší,
 • Atmosférické tlakové rázy;
 • Magnetické bouře;
 • Ostré změny teploty vzduchu.

Zdravotní stresory jsou jakákoli onemocnění (od traumatických úrazů po infekční), sociální stres - konfliktní situace v týmu, společnosti. Vliv stresu na člověka je velký - negativně se odráží ve fyzickém a psychickém zdraví.

Lékařské aspekty stresu

V roce 1926 vydal zakladatel doktríny stresu Hans Selye své pozorování pacientů trpících různými nemocemi. Výsledky byly úžasné: bez ohledu na onemocnění, každá měla ztrátu chuti k jídlu, svalovou slabost, vysoký krevní tlak, ztrátu aspirací a přání.

Hans Selye říkal, že zdůrazní stejné reakce těla na jakýkoli vnější vliv.

Nejsilnější stresor, považuje Hans Selye, je nedostatek cíle. Také ve stavu fyziologické nehybnosti je lidské tělo náchylnější k vývoji onemocnění: žaludeční vředy, srdeční záchvaty, hypertenze.

Vliv stresu na člověka mění životní podmínky. Například, se silnými pozitivními emocemi, vitální tón těla prudce stoupá, což je způsobeno zvýšeným krevním tlakem. Člověk, když si uvědomil svůj sen, cítí ztrátu chuti k jídlu a svalovou slabost - pod vlivem negativních emocí je podobný pokles síly velmi bolestivý.

Stres, ve skutečnosti, vrozená reakce těla, dává člověku příležitost přizpůsobit se životu v nových podmínkách. Proto se v medicíně nazývá adaptační syndrom.

Dopad stresu na lidské zdraví

Vývoj stresu u kterékoli osoby nastává jedním mechanismem. Při styku se stresovým faktorem oznamuje centrální nervový systém poplach. Další reakce organismu není řízena vůlí člověka, ale je prováděna vegetativním, nezávislým nervovým systémem. Mobilizace životně důležitých orgánů a systémů, které zaručují přežití v extrémních podmínkách, začíná. Vzhledem k excitaci sympatického nervového systému dochází k častějšímu dýchání a palpitace, zvyšuje se krevní tlak. Fyziologický účinek stresu na lidské zdraví zajišťuje centralizaci oběhu: plicní-srdce-mozkový. Hromady "letu a boje" vyniká: adrenalin a norepinefrin. Lidé cítí sucho v ústech a rozšířené žáky. Svalový tón se zvedne do takového rozsahu, že se často projevuje třesavou nohou nebo rukama, záškubnutím víček, ústy úst.

Při dalším vývoji adaptačního syndromu je dopad stresu na lidské zdraví vyjádřen v reakci organismu adaptace na nové životní podmínky.

Vliv stresu na lidské tělo

V aktivní fázi se objevují hormony "druhé linie obrany" - glukokortikoidy. Jejich činnost je zaměřena na nouzové přežití kvůli vnitřním rezervám těla: používají se všechny zásoby glukózy v játrech a jejich vlastní proteiny a tuky se rozpadají.

Pokud reakce pokračuje s vyčerpáním vitality, pokračuje účinek stresu na osobu. Mechanismus "poplachu" je znovu zapnutý, ale již nejsou žádné vnitřní rezervy. Tato fáze stresu je konečná.

Všechny síly těla pod stresem jsou zaměřeny na práci centrálních orgánů: srdce, plíce a mozek, takže zbývající životně důležité orgány trpí nedostatkem kyslíku. Za takových podmínek se mohou objevit: žaludeční vřed, hypertenze, bronchiální astma, bolest podobná migréně, nádory periferních orgánů (rakovina).

Při dlouhodobém průtoku se dopad stresu na lidské tělo projevuje nejen při výskytu onemocnění, ale také při vyčerpání nervového systému. Takový stav v medicíně se nazývá neurastenie. V neurasthenice všechny orgány bolesti, ale především hlavu. Člověk pochopí, že jeho nervové síly jsou vyčerpány a považuje takový stav za syndrom chronické únavy. Z pohledu patologické fyziologie to není nic jiného než zdlouhavá adaptační reakce.

Dopad stresu na stav člověka

Obecný tón, tedy nálada lidí závisí na hormonálním pozadí. Když si před sebou nastavil určitý cíl, člověk probudí pocit plné energie pro jakékoliv úspěchy. Psychická nálada nastavuje kortizol - hlavní anti-stresový hormon. Jeho obsah v krvi v dopoledních hodinách se značně liší v závislosti na náladě pro den před námi. Za normálních podmínek v předvečer pracovního dne je obsah antistresového hormonu mnohem vyšší než v den volna.

Když dopad stresu na stav člověka dosáhne kritické úrovně, ráno se necítí špatně. V důsledku toho se celý den považuje za "zkažený".

Osoba je zbavena smyslu pro správné posouzení toho, co se děje. Okolní události a dopady jsou vnímány jako neslučitelné s jejich silou. Nadměrné požadavky na jiné, například na sebe, často nejsou oprávněné. Často vliv stresu na člověka zhoršuje průběh chronických onemocnění. Začínají se zhoršovat, jak říkají, "mimo plán". Ne podzim a jaro, v období plánovaných terapeutických aktivit, ale v zimě a v létě.

Dopad stresu na lidské chování

V nestálém stavu jsou aspirace a cíle zvoleny osobou bez ohledu na vlastní schopnosti. Jakákoli touha dosáhnout něčeho, ve skutečnosti negativní emoce, se stává pozitivní, když se dosáhne požadovaného výsledku. Pokud cíl zůstane nedosažitelný - emoce se stává silným stresem.

V extrémních podmínkách je vliv stresu na chování člověka obzvláště patrný v závislosti na počátečním stavu zdraví a temperamentu jako vlastnostech charakteru. Za stejných podmínek se lidé s odlišným postojem k okolní realitě chovají zcela jinak. Podle Pavlovovy klasifikace jsou čtyři typy vyšší nervové aktivity rozděleny, slabé (melancholické) a tři silné, ale s některými zvláštnostmi:

 • Nevyvážená reakce na jakýkoli dopad je cholerická reakce;
 • Vyvážený, inertní - flegmatický;
 • Pohyblivé a vyvážené - sanguine.

Účinek stresu na osobu s různými typy vyšší nervové aktivity není stejný. Protože by to nebylo divné, ale lidé s nevyváženým stresem nejlépe tolerují stres. Účinky stresových faktorů na takovou osobu končí hladinou primární reakce organismu. Zatímco u lidí s vyváženým stresem jde do druhé fáze adaptace a pak vede k vyčerpání.

Vliv stresu na lidské tělo

Vzácná osoba, alespoň jednou v životě, nezkušila stres. Stav tohoto není určitě ten nejvíce příjemný. Nicméně, jak se ukázalo, stres má negativní i pozitivní stránky. Pokusíme se zjistit, jak stres ovlivňuje lidské tělo. Ale dříve by nebylo zbytečné pochopit, co je stresující stav a jaké jsou jeho příčiny.

Stres je reakcí lidského těla na negativní emoce, nadměrné zvracení nebo dokonce k monotónnímu rozruchu. To může být způsobeno konfliktními situacemi doma, v práci, rozvodem, smrtí příbuzného, ​​vážným onemocněním, vězením a mnohem více. Dokonce i ve století XX byl stres přezdíván jako "epidemie století". Navzdory skutečnosti, že lidstvo vstoupilo do století XXI, není konec této epidemie viditelný. Navíc se psychologický stres na osobě rychle zvyšuje a samotný stres je výrazně "mladší".

Stres a lidské zdraví

Stres má obrovský dopad na stav lidského zdraví. To se projevuje v nemocech různých orgánů a systémů a celkovým zhoršením pohody. Stres ovlivňuje fyziologické zdraví člověka zpravidla takto:

Existují silné bolesti hlavy;
Nedostatek spánku chronické povahy;
Zvýší se palpitace srdce, vyvíjejí se nemoci kardiovaskulárního systému. Existuje vysoká pravděpodobnost exacerbace hypertenze nebo výskytu infarktu myokardu;
Zhoršená pozornost, snížená účinnost a rychlá únava;
Existují poruchy fungování gastrointestinálního traktu, které mohou vést k nástupu nebo exacerbaci gastritidy a vředů;
Možný růst maligních nádorů;
Imunita oslabuje a činí tělo zranitelným vůči různým druhům virových a infekčních onemocnění;
Ve významných množstvích se produkují hormony, což negativně ovlivňuje práci vnitřních orgánů nervového systému;
Možná buněčná degenerace míchy a mozku, svalová dystrofie.
Stres a duševní stav člověka

Stres ovlivňuje nejen fyziologické, ale i psychologické zdraví. Být ve stresujícím stavu je pro člověka těžké žít, protože každá akce mu stojí neuvěřitelnou duchovní snahou. Člověk může být na všechno naprosto apatificní, je možné, že dokonce ztratí zájem o život.
Důsledky stresu mohou být zklamáním:

Agresivita, záchvaty hněvu, nesnášenlivost a podrážděnost;
Emocionální nestabilita, neurózy, deprese;
Nespavost;
Pochybovat v vlastní síle, pochybovat o sobě.
Pozitivní účinky stresu

Na první pohled se může zdát, že stres s sebou přináší extrémně destruktivní účinek, který negativně ovlivňuje zdravotní stav. Ve skutečnosti však stresující státy mají pozitivní vlastnosti a někdy mají vynikající službu pro osobu:

Během období stresu produkuje lidské tělo adrenalinový hormon, což vyžaduje nutnost hledat cestu ven ze současné situace a podniknout jakákoli opatření;
Stres motivuje k navázání vztahů s ostatními, zatímco zvyšuje hladinu oxytocinu v krvi, nazývanou hormon přílohy;
Pokud je stresový stav krátkodobý, může se zlepšit pracovní paměť, kterou člověk používá k řešení různých problémů;
Při překonávání stresových situací se člověk stává trvalejší.
Takže dopad stresu na lidské tělo je nejednoznačný, ale pokud je objektivní, pak jsou samozřejmě negativní důsledky tohoto stavu větší než pozitivní. Proto stojí za to být vždy pozitivní, neberte vše do srdce, plně odpočívejte, a tak se vyvarujte stresu ve všech jeho projevech.

Dopad stresu na lidské zdraví

Stresový stav většiny lidí je vnímán jako jednoznačně negativní. Experti však nejsou ve svých hodnoceních tak kategorický. Definují stres jako přirozenou, pravidelnou a poměrně očekávanou reakci na celou řadu vnějších podnětů, které způsobují poruchy v psychoemotické sféře. V současné době jsou příčiny stresu často obsahují ekonomickou nestabilitu ve světě, je obtížné finanční situaci lidí, což vede ke strachu a starostí o jejich budoucnost. A protože je nemožné vyhnout se takovým problémům, vliv stresu na lidské zdraví se stává trvalým. K tomu, co může vést, je užitečné poznat všechny moderní osoby.

Vliv stresu na lidské tělo na fyziologické úrovni

Lidé většinou diagnostikují stres z nepříjemných pocitů psychoemotických vlastností, ale ne méně zářivě ovlivňují práci vnitřních systémů těla. Proto je třeba vzít v úvahu dopad stresu na zdraví, fyziologické faktory. Hlavní v tomto ohledu jsou takové procesy, jako jsou:

 • automatické zvýšení hladiny cukru v krvi - glukóza je nezbytná jako zdroj energie, což je zapotřebí k aktivaci obrany těla; tak konstantní stres může vést k diabetes mellitus;
 • prudká kontrakce brzlíku - je součástí lidského imunitního systému a je zodpovědná za produkci leukocytů; s častým nekontrolovaným snížením tohoto těla se neprodukují leukocyty, což snižuje úroveň přirozené obrany těla;
 • nedobrovolně napjaté svaly - pokud se to stane a pravidelně se střídají s dlouhými obdobími relaxace, to může vést k destrukci svalových buněk a tkání, které tvoří vnitřní orgány;
 • zvýšení průměru kapilár je jejich rozšíření, se silným tlakem, mohou prasknout a způsobit modřiny, modré a nepřirozené bledost, poruchy prokrvení tkání a orgánů;
 • porušují podvodné procesy v buňkách a začínají produkovat ve velkém množství toxiny, které nejsou vyvozovány přirozeně, ale hromadí se, otravují tělo.

Vliv stresu na psychosomatické zdraví člověka

Stejně destruktivní je stresující stav na úrovni psychosomatiky. Negativní účinek stresu v tomto případě se projevuje následovně:

 • útoky agrese, zlosti, podráždění;
 • nálady nálad;
 • ztráta energie, ztráta zájmu o život;
 • porucha spánku;
 • ztráta sebevědomí, hypochondria, neurózy;
 • neprůchodné bolesti hlavy;
 • poruchy srdečního rytmu, exacerbace chronických onemocnění;
 • narušení hormonální sféry;
 • snížená účinnost;
 • zvýšené riziko onkologických onemocnění na pozadí stálého depresivního emočního stavu.

Stres ovlivňuje stav člověka?

Pozitivní účinek stresu na tělo pro mnoho lidí se zdá být nemožné fikce. A to odborníci říkají vážně. Argumenty jsou následující:

 • zvyšuje produkci adrenalinu a dochází k emočnímu tahu, který může člověka povzbudit k aktivním a produktivním činnostem zaměřeným na odstranění příčiny stresu;
 • touha zbavit se nepříjemného emočního stavu může povzbudit užší vztah s ostatními, ke kterým se lidé obracejí na pomoc a podporu;
 • pokud člověk dokáže úspěšně překonat stres, pomůže zvýšit jeho sebevědomí a získat sebevědomí.

Stres a zdraví lidí (Strana 1 z 3)

Ministerstvo školství a vědy Ruské federace

Státní pedagogická univerzita Yaroslavl

je. K.D. Ushinsky

Katedra ochrany zdraví a základy lékařských znalostí

Esej na téma:

Stres a lidské zdraví

Gromová Natalia Olegovna

924 skupina, 2 roky.

2. Typy stresových událostí.................................... 4

3. Dopad stresu na zdraví................................. 5

4. Schopnosti překonat stres............................... 9.

5.Stlak a vytvrzení těla..................................11

7. Odkazy.............13

V moderním životě hraje důležitou roli stres. Ovlivňují chování člověka, jeho pracovní schopnost, zdraví, vztahy s ostatními a v rodině.

Stres je stav nadměrně silného a dlouhodobého psychického stresu, ke kterému dochází v osobě, když jeho nervový systém přijímá emoční přetížení.

Stres je přítomen v životě každého člověka, protože přítomnost stresových impulzů ve všech sférách lidského života a činnosti je nepochybná. Moderní dynamická společnost vytváří stres pro mnohé z nás. Neustále se cítíme potřeba dělat více a více za méně a méně času. Hluk a znečištění ovzduší, dopravní zácpa, kriminalita a nadměrná pracovní zátěž stále více plní každodenní život. Konečně někdy dochází k událostem, které způsobují obzvlášť silný stres, jako je například úmrtí příbuzného nebo přírodní katastrofa.

Stres může mít přímý a nepřímý dopad na zdraví. On je příčinou mnoha nemocí, což znamená, že způsobuje významné poškození lidského zdraví, zatímco zdraví je jednou z podmínek pro dosažení úspěchu v jakékoli činnosti. Dopad stresu může vést k bolestivým emocím, například k úzkosti nebo depresi. Může také způsobit fyzické onemocnění, lehké i těžké. Ale reakce lidí výrazně liší stresující události: někteří v situaci stresu, existují vážné psychologické nebo fyziologické problémy, zatímco jiní se ve stejných stresových situacích nemají žádné potíže a vidí to jako zajímavá zjištění nové úkoly pro sebe v něm. Ano, velmi vzhled a zkušenosti stresu závisí nejen na cíli, ale na subjektivní faktory, charakteristika osoby: oni posoudit situaci, srovnání jejich pravomocí a schopností s tím, co je od něj požadováno, atd

Stres může způsobit pozitivní i negativní události. Záporným projevem stresu je strach. V angličtině je stres tlakem, tlakem a strachem - žalem, nešťastím, nevolností, potřebou.

Zakladatelem vědy stresu byl Hans Hugo Bruno Cellier. Podle H. Selye, stres má nespecifický (tj stejné pro různé efekty) reakci organismu na každou potřebu, kterou obdržel, což mu pomáhá přizpůsobit obtížím, aby se s ní vyrovnat. Jakákoliv neočekávanost, která narušuje obvyklý průběh života, může být příčinou stresu. Současně, jak poznamenává G. Selye, nezáleží na tom, zda je situace, kterou čelíme, příjemná nebo nepříjemná. Je to pouze intenzita potřeby restrukturalizace nebo přizpůsobení.

Stres je běžný a běžný jev. Všichni cítíme to občas - třeba jako pocit prázdnoty v hloubce žaludku, když jsme se zvednout, objevit se v novém místě, nebo zvýšená podrážděnost nebo nespavost během zkouškového. Drobné stresy jsou nevyhnutelné a neškodné. Nadměrný stres vytváří problémy pro jednotlivce. Stres je nedílnou součástí lidské existence, musí se jen naučit rozlišovat mezi přijatelným stupněm stresu a přílišným stresem. Nulový stres je nemožný.

Účelem této práce je:

Seznámit se s metodami ochrany před stresem.

Úkolem této práce jsou:

Odpovězte na několik otázek:

1.Jaký je stres?

2. Jak se vyskytuje?

3. Jak ovlivňuje lidské tělo?

4.Jak to řešit?

2. Typy stresujících událostí.

Stres může způsobit nesčetné události. Mezi nimi existují velké změny, které postihují mnoho lidí - například války, nehody s jadernými elektrárnami nebo zemětřesení. Patří sem vážné změny v osobním životě člověka - například přesun na nové místo, změna zaměstnání, sňatek, ztráta přítele, vážná nemoc. Každodenní potíže - ztráta peněženky, dopravní zácpy, neshody s profesorem atd. - mohou také být zdrojem stresu. Konečně, zdroj stresu může být uvnitř jednotlivce ve formě protichůdných motivů a přání.

Události zaznamenané jako stresující mají tendenci spadat do jedné nebo více z následujících kategorií:

1.Travmiruyuschie události mimo běžný rozsah lidské zkušenosti (přírodní katastrofy, povodně a zemětřesení, katastrofy, které způsobil člověk, jako je válka a jadernými výbuchy, katastrofické události - například kolaps automobilů a letadel, fyzické násilí).

2. Nekontrolované a nepředvídatelné události (smrt milované osoby, propuštění z práce a závažné onemocnění, stejně jako odmítnutí přítele

přijměte své omluvy za nějaký dohled).

3. Události překračující naše možnosti a sebepochopení (sňatek, čas zasedání).

4. Vnitřní konflikty (opozice motivů: nezávislost versus závislost, blízkost k izolaci, spolupráce proti konkurenci, impulsivní expresivita proti morálním normám).

3. Dopad stresu na zdraví.

Stresující situace způsobí celou řadu emocionální reakce - od mírné vzrušení (v případě, že událost vyžaduje určité napětí, ale můžete jej spravovat) obvyklým emoce úzkost, hněv, smutek a deprese. Pokud se stresující situace nezastaví, emoce se mohou navzájem změnit v závislosti na úspěchu našich pokusů překonat tuto situaci. Následující jsou nejčastější reakce na stres:

Psychologické reakce (úzkost, hněv a agrese, apatie a deprese, kognitivní poruchy).

Fyziologické reakce ( zvyšuje rychlost metabolismu, zvýšení srdeční frekvence, dilatace žáků, zvýšený krevní tlak, zrychlené dýchání, svalové napětí, uvolňování endorfinů a adrenokortikotropní hormon, izolace zvýšených množství jater cukru).

V roce 1978 popsal tento komplex tělesných reakcí Hans Selye a nazval je "obecným adaptačním syndromem". V něm vytyčil tři fáze:
1. Reakce úzkosti je příprava organismu pro následné akce.

2. Odolnost - situace se táhne dál. Venku to vypadá jako uklidnění, fitness, ale tělo i nadále využívá rezervy.

Důsledky stresu mohou být psychosomatické nemoci (angina pectoris, astma, gastritida, vřed), na psychologické úrovni může dojít k dezorganizaci chování (abnormální chování), agresivním reakcím, sebevraždám apod. Pokusy se přizpůsobit stálé přítomnosti zdroje stresu mohou vyčerpat zdroje těla a zvýšit jeho náchylnost k nemoci. Chronický stres vede k takovým fyzickým poruchám, jako je vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční onemocnění. Může také narušit imunitní systém, snížit schopnost těla bojovat s napadením bakterií a virů.

Přímý dopad stresu na zdraví. Fyziologická reakce těla na zdroj stresu může přímo mít negativní vliv na fyzické zdraví, pokud trvá dlouhou dobu. Pokračující přeexpirace sympatického nebo adrenokortikálního systému může způsobit poškození tepen a orgánových systémů. Stres přímo ovlivňuje schopnost imunitního systému bojovat proti nemocem.

Ischemická choroba srdeční. Chronická přeexcitace, způsobená přetrvávajícím stresem, může přispět k koronárním onemocněním srdce (CHD). Toto onemocnění nastává, když krevní cévy, které zásobují svaly srdce, jsou zúžené nebo ucpané (postupně rostoucí husté tukové látky nazývané plaky), čímž blokují tok živin a kyslíku do srdce. To způsobuje bolest, nazývanou angina (angina pectoris), která se šíří přes hrudník a rameno. Úplné zastavení přístupu kyslíku do srdce způsobuje infarkt myokardu - srdeční záchvat.

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou smrti a chronických onemocnění. Lidé s vysokým stresem v práci jsou vystaveni zvýšenému riziku ischemické choroby srdeční, a to zejména v případě, že dílo zvýšené nároky (na pracovní zátěž, povinnosti a role konfliktu), ale maloreguliruema (pracovní prakticky nemůže mít vliv na rychlost, obsah a pracovních podmínek).

Dopad stresu na lidské zdraví

Stres je nejsilnějším stresem různých systémů těla, které neprochází bez stopy.Negativní dopad stresu na lidské zdraví je velmi velký a má nejhorší důsledky. Je to stresující situace, která způsobuje mnoho onemocnění, které se projeví později - fyzické i duševní.

Faktory, které způsobují stres

Abyste minimalizovali dopad stresu na tělo, musíte s ním jednat nejaktivnější boj. Nejprve musíte pochopit, co to byl dráždivý faktor. Pokud se zbavíte příčiny, můžete eliminovat důsledky.

Vliv stresu na lidské fyziologické zdraví

Dopad stresu na lidské zdraví je obrovský. To se projevuje v nemocech různých systémů a orgánů, stejně jako v obecném zhoršení blaha člověka. Nejčastěji stres ovlivňuje fyziologické zdraví člověka takto.

1. Koncentrace pozornosti a paměti se zhoršuje. Dopad stresu na výkon je obrovský: jen ve vzácných případech člověk s hlavou jde do práce. Více často než ne, osoba nemůže fyzicky ani psychologicky vykonávat práci v kvalitě a včas. Je charakterizován rychlou únavou.

2. Těžké bolesti hlavy.

3. Jak ovlivňuje stres srdce? Nemoci kardiovaskulárního systému se v těchto obdobích projevují nejlépe. Zvýší se srdeční frekvence, může se objevit infarkt myokardu, zhoršuje se hypertenze.

4. Chronická nedostatek spánku.

6. Gastrointestinální trakt také trpí: peptický vřed a gastritida se zhoršují nebo otevřou.

7. Imunita se snižuje av důsledku toho - časté virové nemoci.

8. V stresových situacích se hormony vyrábějí v obrovských množstvích a negativně ovlivňují práci nervového systému a vnitřních orgánů. U svalů je zvýšená koncentrace glukokortikoidů nebezpečná z dystrofie svalové tkáně. Je to nadbytek hormonů během stresu, který vede k tak závažným onemocněním, jako je ztenčení kůže a osteoporóza.

9. Někteří odborníci se domnívají, že stres stimuluje růst rakovinných buněk.

10. Bohužel některé účinky stresu jsou tak závažné, že jsou nezvratné: vzácný, ale přesto je důsledkem degenerace buněk míchy i mozku.

Stres a zdraví. Nemoci ze stresu

Stres disorganizes lidské činnosti, jeho chování vede k různým psycho-emoční poruchy (úzkost, deprese, neurózy, emoční nestabilita, pokles nálady, nebo naopak vzrušení, hněv, poruchami paměti, nespavost, únava, atd.).

Stres, zejména pokud jsou časté a dlouhodobé, mají negativní dopad nejen na psychický stav, ale také na fyzické zdraví člověka. Jsou to hlavní rizikové faktory při manifestaci a exacerbaci mnoha nemocí. Mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému (infarkt myokardu, angina pectoris, hypertenze), gastrointestinální trakt (gastritida, žaludeční a duodenální vředová choroba), snížení imunity.

Hormony, které se vyrábějí ve stresu, jsou ve fyziologických množstvích nezbytné pro normální fungování těla ve velkém množství, způsobují řadu nežádoucích reakcí vedoucích k nemocem a dokonce k smrti. Jejich negativní účinek je zhoršen skutečností, že moderní člověk, na rozdíl od primitivních, zřídka využívá energii svalů během stresu. Proto biologicky účinné látky po dlouhou dobu cirkulují v krvi ve vysokých koncentracích, což neumožňuje uklidit ani nervový systém, ani vnitřní orgány.

Ve svalech vedou glukokortikoidy ve vysokých koncentracích k rozkladu nukleových kyselin a bílkovin, které s prodlouženým účinkem vedou ke svalové dystrofii.

V kůži tyto hormony potlačují růst a rozdělení fibroblastů, což vede ke ztenčení kůže, jeho snadnému poškození, špatnému hojení ran. V kostní tkáni - potlačit absorpci vápníku. Konečným výsledkem prodlouženého účinku těchto hormonů je snížení kostní hmoty, extrémně častým onemocněním je osteoporóza.

Seznam negativních důsledků zvyšování koncentrace stresových hormonů na fyziologii může pokračovat po dlouhou dobu. Zde dochází k degeneraci buněk mozku a míchy, zpomalení růstu, snížení sekrece inzulínu ("steroidní" diabetes) atd. Řada velmi autoritních vědců dokonce věří, že stres je hlavním faktorem výskytu rakoviny a jiných rakovin.

Tyto reakce jsou nejen silné, akutní, ale i malé, ale dlouhodobé. Chronickým stresem, zejména dlouhotrvajícím psychickým stresem, může také vést k výše uvedeným onemocněním deprese. V medicíně byl známý i nový směr, známý jako psychosomatický lék, léčil všechny druhy stresu jako hlavní nebo doprovodný patogenetický faktor mnoha (ne-li všech) onemocnění.

Jak stres ovlivňuje lidské zdraví

Ahoj všichni! Stres je okamžitou reakcí lidského těla na dramaticky se měnící vnější prostředí. Může to být jakákoli situace, jak neškodná, tak i opatrná. Jednotlivec je schopen zažít šok při pohledu na auto, které bliká na červené světlo, když se přiblíží agresivní muž nebo toulce. Takové situace způsobují uvolňování hormonů, kterými se tato nebo tato reakce na takovou událost tvoří.

Stres je dnes nedílnou součástí každodenní lidské existence. Jeho zvláštnost spočívá ve způsobu a intenzitě, s jakou organismus jednotlivce reaguje na současnou situaci. Nejčastěji se nejvíce zatěžuje emoční nebo fyzická sféra. A dnes budeme hovořit o tom, jak stres ovlivňuje lidské zdraví.

Příčiny stresu

Nejčastějšími příčinami stresu jsou:

 • přetížení;
 • nová práce;
 • Neustálé kousky šéfa;
 • silný šok;
 • konflikt;
 • úzkost;
 • panický strach;
 • sebepochyby;
 • významná hypotermie;
 • případná nehoda;
 • nemoci;
 • přijatá trauma;
 • hlad;
 • smát, atd.

Takové vlivy vyžadují odpovídající reakci organismu. Může to být velmi odlišné. Závisí to na složitosti situace a jejím dopadu na osobu. Záleží také na tom, zda je sám, lidé, za něž je zodpovědný, nebo s jeho příbuznými.

Je velmi důležité, jak se stres projevuje. Osoba vyjadřuje své emoce otevřeně, nebo je skrývá a potlačí. Možná existuje možnost, že neukazuje pocity, které skutečně prožívá, aby dosáhl potřebné reakce ostatních.

Vždy může být stres. Dokonce i malé dítě, které je povoláno na tabuli ve škole, už to zažívá. V budoucnu je prakticky každý krok dospělého člověka doprovázen jedním nebo druhým negativním účinkem.

Jaké jsou reakce na stres?

Pokud je příliš mnoho takových situací nebo reakce těla na ně je nedostatečná, pak jsou schopni způsobit škody. Postupně:

 • osoba se stává úzkostnou;
 • jeho nálada klesá;
 • je neustále nervózní;
 • podrážděný;
 • plakat;
 • výkřiky;
 • přísahám, atd.

Výsledkem je, že se vyčerpává velmi rychle, unavuje, zřetelně se zhoršuje, paměť se snižuje a začínají se objevovat svalové svorky způsobující spíše silnou bolest.

Lidské zdraví postupně začíná trpět. Východní lékařství obecně zastává názor, že většina nemocí se vyskytuje pod vlivem stresu. Vskutku bronchiální astma, hypertenze, diabetes, žaludeční vředy atd. Je to způsobeno nervovým přetížením.

Je to proto, že významný negativní nervový efekt neprojde bez stopy pro osobu. Má vážné emocionální poruchy, dočasné za normálních podmínek nebo stálé s pokračujícím stresem. Jakákoliv porucha v těle člověka začíná psychologickým traumatem. Je to ona, která táhne za sebe a další dysfunkce vnitřních orgánů.

Proto se odborníci v oboru medicíny a psychologie intenzivně podílejí na studiu tohoto závažného problému. Je dokázáno, že většina onemocnění vnitřních orgánů se vyskytuje pod vlivem nervového přetížení. Pokud se opakují příliš mnoho, je možný rozvoj patologie.

Je to následující. V době stresové situace se aktivují endokrinní orgány. Aktivní uvolňování hormonů začíná. Jejich nadbytek má silný vliv na mozkový, žaludeční, kardiovaskulární systém. Pokud je tento stav zpožděn nebo není neutralizován, dojde k poruše.

Ostrý výkon velkého počtu různých hormonů vede k významnému zvýšení srdeční frekvence, náhlé změně krevního tlaku, reakci parasympatického systému. Pokud se to opakuje dostatečně často, pak se postupně snižují obranyschopnost těla. Někdy špatný stav imunity již není schopen chránit člověka před dokončením vývoje rakoviny.

Takže množství stresu oslabuje člověka, rozbíjí jeho metabolismus, inhibuje regenerační procesy v buňkách a tkáních. Z tohoto trpí:

 • kůže;
 • svaly;
 • mozku;
 • mícha;
 • kosti;
 • vlasy;
 • nehty;
 • štítná žláza;
 • páteř, atd.

Řídnutí kostí, která vede ke zlomeninám a trvale zvýšené hormonů narušuje metabolickou aktivitu urogenitální systém, gastrointestinální trakt a nervy.

Aby se to nestalo, je třeba zvýšit napětí. To je možné při svalové nebo emocionální zátěži. Pokud ho nehromadíte, ale zbavíte se, může to být dokonce prospěšné pro tělo.

Podstatou hormonálního útoku je aktivovat všechny systémy potřebné pro zvládnutí vzniklé situace. Vzhledem k tomu, že v našich dnech se zvýšené úsilí v tomto směru zpravidla nevyžaduje, výstup může být dán emoční nebo svalovou reakcí. Následně organismus, který čelí podobnému problému, na ni nereaguje tak ostře, ale rychle nalezne řešení, které již je uloženo v paměťových buňkách.

Pokud stres nastane jen příležitostně a není destruktivní, může mít prospěch ze zdraví. K tomu dochází v případě, kdy jeho činnost nepřekročí nebezpečí situace nebo se jí člověk dokáže vypořádat. Hlavní věc je, že problémy nejsou příliš časté a silné. Jinak tělo prostě přestane bojovat s nimi.

Za prvé se začínají projevovat nespavost a bolesti hlavy. Pak nastane arytmie, zvýšení krevního tlaku. Po krátké době jsou tyto patologie zobecněny a mají chronický charakter.

Je velmi důležité, aby se nepokoušelo vyrovnat se stresem alkoholem, kouřením nebo drogami. Kromě silného úderu do psychie, bude účinek těchto látek výrazně zhoršovat zdravotní stav. Důsledky mohou být zpožděny. To znamená, že nejprve člověk ucítí úlevu, a pak postupně nastane vážná nemoc, která může vést až k smrti.

Jak stres ovlivňuje lidské zdraví

Pak nastane stav nazývaný strach. Negativně ovlivňuje zdraví, poškozuje buňky a tkáně. Je rozdělen na:

 1. nervózní;
 2. krátkodobé;
 3. chronické;
 4. psychologické;
 5. fyziologické.

Stres může tedy ovlivnit osobu různými způsoby. Nemyslete si, že významné narušení zdraví vyžaduje přílišný nervový šok. Menší, ale neustále opakující se nervózní situace jsou o nic méně nebezpečné. Postupně se spojují a představují přímou hrozbu pro zdraví.

Může se projevovat ostře, pod vlivem konkrétní negativní situace nebo akumulovat den po dni v traumatickém prostředí.

Stres může způsobit vážné problémy. To je způsobeno skutečností, že jeho tok podléhá určité logice. Reakce subjektu je zaměřena na pomoc osobě přizpůsobit se nepříznivé situaci, která vznikla.

Proto stres trvá tři po sobě jdoucí období, které se skládají z úzkosti, fáze přizpůsobení se specifickým podmínkám a vyčerpání, pokud se tak nestane.

Úzkost a přizpůsobení je normální průběh této reakce, což vede k pozitivním výsledkům. Ale když stresující situace moc a tělo nemá čas přizpůsobit se jim, nebo se opakují tak často, že zařízení již není platný, pak přichází fáze vyčerpání. Po něm se zpravidla rozvíjí jakákoli onemocnění.

Mohou se projevit v psychii, nervovém systému, metabolismu a fungování vnitřních orgánů člověka. Pokud už trpí nějakou chorobou, může být zhoršen a dokonce degenerován do maligního nádoru. Nejčastěji přebytek stresových situací vede k:

 • ischemická choroba srdeční;
 • srdeční infarkt;
 • mrtvice;
 • hypertenze;
 • angina pectoris;
 • cholecystitida;
 • duodenální vřed;
 • žaludeční kolika;
 • dermatitis;
 • urtikárie;
 • neurodermitida;
 • deprese;
 • neuróza.

Mnoho poškození stresu přináší nervový systém a psychiku. Stává se pro člověka obtížnější vyrovnat se s běžnými každodenními situacemi, přestává věřit v sebe, pro něho je těžké přinutit se něco udělat, nevěří v úspěch podnikání. Postupně se rozvíjí deprese a dokonce i sebevražedné myšlenky.

Plně zdravá osoba může nejprve začít chytnout. Poté trpí mírnými onemocněními a následně zjistí, že on způsobil závažné onemocnění.

Stres pro ženy je velmi škodlivý. Pod jeho stálým vlivem stárnou, pokožka přestává být čerstvá a pružná a vlasy začínají být tenké.

Taková osoba by se měla vypořádat s takovými situacemi nebo, pokud to není možné, vyhnout se jim. Pokud žijete ve stavu neustálého nervového napětí, může to mít za následek velmi vážné následky.

Pod vlivem chronického stresu se tělo prostě vyčerpává, zdroje jeho psychie a nervového systému jsou vyčerpány, vnitřní orgány přestanou vyrovnávat se svým zatížením. Jedinec se zhorší a není vždy schopen se zotavit. Jakmile jedna choroba ustoupí, druhá začne okamžitě. Celková délka života se rovněž snižuje.

Proto by mělo být zřejmé, že stres může vzniknout jak pod vlivem vnější situace (konflikt, útok), tak vnitřního (úzkost, strach). A problém nemusí být skutečný, může se to stát jen ve fantazii člověka. Například, student, dokonale připravený na zkoušku, zažívá před učitelem nevysvětlitelnou hrůzu. Nebo osoba, která získala novou pozici a je důkladně obeznámena s technologickým procesem, se obává, že se jí nedaří zvládnout.

Proto je ukázka takového neoprávněné emoce by měla být řízena, jak lidský mozek vysílá signály endokrinních orgánů, nerozlišuje kde skutečné nebezpečí spočívá, a kde je imaginární.

Kromě toho, i když člověk už vyvinul psychosomatickou nemoc, musí se naučit, jak správně reagovat na stresové situace. Toho lze dosáhnout tím, že vaše emotivní reakce pod kontrolou mysli, například, začít meditovat.

Pokud se člověk začne být plně vědomi toho, že každý traumatizující problém vede k prudkému zhoršení jeho zdraví, měl by přemýšlet o tom, jak důležité je pro něj pracovat v odpojených tým, zapojit se do příliš stresující zaměstnání, nebo se provdala za alkoholika.

Nyní víte, jak stres ovlivňuje lidské zdraví. Postarejte se o sebe! Až příště!

MEDIMARI

"Vaše zdraví je ve vašich rukou"

Dopad stresu na lidské zdraví

Stres je dalším faktorem (kromě ekologie a výživy), který ovlivňuje lidské zdraví.

Dopad stresu na lidské zdraví velmi škodlivé. Pokud nevíme jak se vyrovnat se stresem, pak je nebezpečí těžkého onemocnění skvělé. Musíme se naučit, jak správně reagovat na stresové situace. To se bude diskutovat v dnešním článku o programu MEDIMARI.

V moderním světě nepotřebujeme lovit zvěř a divoká zvířata, abychom se živili a nemuseli utéct před dravci, abychom zachránili život. Ale naprostý stres nás pronásleduje všude.

Znáte někoho, kdo není zdůrazněn? Nevím. Jen si pamatujte: na ulici, doma, v práci - všude je stres. Sledoval nebo poslouchal zpravodajství - stres, šel do obchodu (Viz Jak ceny vzrostly nebo hodně výrobků na regálech s přídavkem E) - Stres, seděl v fronty u polikliniky - stres. V tomto stavu je pro člověka těžké přemýšlet o štěstí.

Velké emocionální zátěž zažívají nejen dospělí, ale i děti od nejmladších až po dospívající. Starší děti se stanou, tím závažnější jsou stresující situace: očekávání trestů za vady, postoje se spolužáky, kontrola a vyšetření, zdravotní problémy.

Na rozdíl od starověku, někdy nemáme čas se zotavit ze stresující situace. Lidské tělo se proto fyzicky i emocionálně postupně vyčerpává.

Dopad stresu na lidské zdraví

Pokud budeme dlouhodobě omezovat naše emoce, pod stresem, pak mají vlastnosti akumulace a pak se vyskytne exploze, jako by na rovinném povrchu. Existuje účinek přetečení skla jednou kapkou. A to vše má vliv na naše zdraví.

Co je stres? Stres Je odpověď těla na jakýkoli dopad, který narušuje rovnováhu nebo stabilní zdravotní stav. Takový dopad může být emocionální i fyzický.

Na stres reagují všechny systémy lidského těla: nervové, trávicí, muskuloskeletální, kardiovaskulární, endokrinní, reprodukční a další.

Stres psychie pod stresem, který trvá dlouhou dobu, poruší imunitní systém. Zdravé buňky jsou degenerovány a to vede k vážným onemocněním. Pod vlivem stresu:

 • stav deprese a vzrušení nebo změna nálady;
 • pocit náhlého únava;
 • ztráta chuti k jídlu nebo náhlá chuť k jídlu;
 • ostrý úbytek hmotnosti;
 • různé erupce, zarudnutí, peeling.

Náhlý stres může vést k:

 • k infarktu, záchvatu paniky
 • ke zvýšení hladiny glukózy a adrenalinu, a tím krevní tlak stoupá
 • muži mohou mít pokles hormonálního testosteronu, vzniká impotence
 • ženy ztrácejí libido, těhotné ženy mohou mít potrat
 • tam je odmítnutí jíst, nebo naopak, záchvat jídla útoky
 • se silným vzrušením, cítíme, že břicho "létají motýly"
 • některé v této době jsou náchylné k nevolnosti a dokonce i náhlé zvracení
 • někdy, během stresu, je průjem
 • často stres způsobuje křeče nejen cév, ale také svalů, motorová funkce je narušena

Pokud je člověk neustále ve stresu, pak tělo vyčerpá. Zdraví takového člověka je v sázce. Ovšem stres působí nejen na lidské zdraví, ale také na zdraví a očekávanou délku života zvířat.

průměrný městský vrabec je v neustálém stresu: jídlo, vnější nebezpečí. Životnost tohoto vrabce je 1-2 roky. Vědci prokázali, že pokud je vrabec chráněn před stresem a umístěn v prostředí skleníku, pak je schopen žít 17 let!

Jak se vyrovnat se stresem?

Lidé, kteří mají zvýšený pocit úzkosti, jsou nejčastěji vystaveni stresu. Zpočátku se změní nálada, je tam vzrušení, pak čeká na negativní, tj. strach z budoucnosti. Pak tělo začne reagovat na toto chování s palpitátem, pocením, třesem rukou, třesem hlasu atd. Výsledkem jsou různé projevy těla, které byly napsány dříve: od slz do průjem.

Pokud je stav stresu již chronickou reakcí na podněty, tak jako u alergií, měli byste se s nimi snažit vyhnout "kontaktu". Ale to není vždy možné. Proto je důležité se naučit, jak se vypořádat se stresem. Jak to udělat? Zapojte všechny rezervy svého těla. Pokud se naučíte dostatečně posoudit situaci, pomůže to zabránit reakci těla na stres.

Psychologové a psychoterapeuti v takových případech aplikují metody ovlivňující psychologické, intelektuální, duchovní zdroje těla.

 • umělecká terapie: kreslení alarmů na kus papíru a zničení této kresby;
 • písemné praktiky - vedení deníku, který popisuje všechny pocity člověka, a poté analyzuje příčiny a techniky, jak se dostat ze stresu - jako by se díval na problém z boku;
 • meditace, relaxace, auto-trénink

To vše osvobozuje mozku od zbytečných úzkostí a emocí, uvolňuje napětí. Výsledkem je stav klidu a sebevědomí, který je v jeho moci.

Pomáhá také stresu:

 • Nalévání vody, kontrastní sprcha, hydromasáž.
 • Akupresura, v níž jsou části těla hnětané a křečovitě spasmovány
 • Každé cvičení může odstranit úzkost, která vede ke stresu. Obzvláště dobré při plavání: svaly se uvolňují, voda umyje všechny negativní.

Takové negativní emoce jako podráždění, úzkost, strach, strach způsobují napětí ve svalech. Pokud se naučíte relaxovat svaly, můžete snížit dopad stresu na lidské zdraví.

Učit se relaxovat:

 • děláme "masku relaxantu" - střídající se napětí a uvolnění svalů na tváři.
 • aplikujte antistresové dýchání: držte dech před hlubokým výdechem
 • přeformulujeme negativní myšlenky na pozitivní: "Špatná, zlá osoba" - "Tato osoba má něco bolesti. Je mi to líto "
 • účet v opačném pořadí "od deseti" a zpět: "až deset"
 • poslouchat relaxační hudbu
 • říkáme: "rozhovor s druhým cestovatelem"
 • naučit se usmívat, a to iv náročných situacích. Úsměv může dělat zázraky. Dokázalo se, že 43 svalů na tváři jsou zapojeny do stavu smutku, úsměv dává svalům odpočinek, protože se jedná pouze o 17 svalů. Současně v mozku existují biochemické procesy, které způsobují pocity radosti a inhibují produkci stresového hormonu. Smehoterapiya je zobrazena i vážně nemocným lidem.

Zhoubný Dopad stresu na lidské zdraví dokázal. Život člověka v tomto stavu není jednoduše zkrácen, ale je neustále negativní. Musíme to vědět jak se vyrovnat se stresem. Jinak nebezpečí vážného onemocnění je skvělé. Správně reagujte na stresové situace - to je správný způsob, jak chránit zdraví.

V závislosti na stupni úzkosti, věku člověka a jeho životním prožitku si každý z nás může zvolit jakoukoli techniku, jak dostat se od začátku stresu - úzkost, stejně jako samotný stres. A pak nás stres neovládá a neovlivňuje naše zdraví, a my to uděláme. PŘEČTĚTE VÍCE

Zajímavější a užitečnější si můžete přečíst na webu MEDIMARI v článcích:

Jak stres ovlivňuje zdraví a pohodu člověka?

Stresující situace mohou být jinak zobrazeny na zdraví člověka, fungování orgánů a systémů. Krátkodobý stres pomáhá mobilizovat síly, činit správná rozhodnutí v kritické situaci, zlepšovat vztahy s blízkým prostředím. Dlouhodobý a intenzivní dopad stresu má negativní dopad na zdraví. To vede k problémům v práci kardiovaskulárního, nervového, imunitního systému, orgánů trávicího traktu. Člověk nemá touhu dělat cokoliv, zájem o život zmizí. Pravidelně se mohou objevit náhlé záchvaty vzteku, podrážděnosti, agrese.

Existuje jeden zásadně důležitý bod, na který je třeba věnovat pozornost předtím, než budete mluvit o dopadu stresu na vaše zdraví. Je to reakce na vnější okolnosti, které každý vnímá různými způsoby. To znamená, že míra vlivu stejných situací na různé osoby bude odlišná. Dopad stresu závisí na tom, jak člověk vnímá současný stav věcí.

Stresy mají jinou povahu původu, v závislosti na faktorech, které je vyvolaly. Podmíněně mohou být rozděleny do dvou kategorií: fyzické (objevující se na pozadí pocitů žízeň, hlad, teplo, nachlazení, infekce) a psychické, které vznikají v důsledku silného nervového přetížení.

Stres ovlivňuje pozitivně i negativně zdraví. Vše závisí na jeho intenzitě a trvání. Krátkodobé a ne velmi silné napětí lze považovat za pozitivní. Pokud je účinek dlouhý a intenzivní, je to nebezpečné pro zdraví a pohodu. Abychom se zbavili vnitřního stresu, existuje závislost na alkoholu, závislosti na nikotinu, závislosti na hazardních hrách, dochází ke změnám v sexuálních preferencích, jsou spáchány vyrážky. Toto chování nevyřeší nahromaděné problémy, ale pouze přispívá k jejich zhoršení. Stres má negativní dopad nejen na fyzické, ale i na psychologické zdraví, komunikaci s blízkými lidmi a opačným pohlavím, realizaci profesionálních plánů.

Intenzivní stres, který trvá dlouhou dobu, výrazně zhoršuje práci téměř všech vnitřních orgánů a lidských systémů. Jeho zákeřnost spočívá v tom, že to vede ke zhoršení zdravotního stavu ne okamžitě, ale po určité době.

Stres má mnoho negativních důsledků pro fyziologické zdraví člověka:

 • Angina se vyvíjí.
 • Riziko infarktu myokardu se zvyšuje.
 • Výrazně zvyšuje krevní tlak.
 • Zvyšuje hladinu cukru v krvi.
 • Míra mastných kyselin stoupá.
 • Vyvolává gastritidu, žaludeční vředy a dvanáctníkové vředy, chronickou kolitidu, cholelitiázu.
 • Snižuje ochranné síly těla, lidé často trpí akutním respiračním onemocněním.
 • Pro určitý druh jídla dochází ke ztrátě chuti k jídlu nebo ke ztrátě hmotnosti.
 • Kůže pokrývají červené, šupinaté, existují různé erupce.
 • Existuje nespavost, deprese, pocity deprese, neurózy, nepokoje, ostrý výkyvy nálad, zhoršující se pozornost a paměť. Člověk se rychle unaví, nemůže plnit své povinnosti v práci kvalitativně.
 • Osoba trpí silnými bolestmi hlavy.
 • Konzumuje se velké množství alkoholických nápojů, rozvíjí se alkoholismus.
 • Nadbytečné hormony, které vznikají během stresu, vedou k ztenčení kůže, osteoporóze, degeneraci svalových tkání.
 • Stres přispívá k rozvoji rakoviny.
 • Ve vzácných případech jsou možné nevratné procesy ve formě degenerace buněk míchy a mozku.

Pokud dojde k neočekávanému silnému stresu (emočnímu šoku), může to mít za následek následující následky:

 • Křeče svalů, tkání, cév.
 • Poškození funkce motoru.
 • Potraty u žen v pozici.
 • Snížené libido, hladiny testosteronu, vývoj impotence.
 • Záchvaty paniky, infarkt.
 • Nevolnost, poruchy trávení.
 • Prudké zvýšení krevního tlaku.