Pokyny pro použití léků, analogů, recenzí

Alzheimerova choroba - duševní onemocnění starších lidí, progresivní demence, vyznačující se tím, zhoršení paměti, poruchy myšlení, řeč, snížené inteligenci. Výsledek onemocnění je úplná demence. Toto onemocnění nese název A. Alzheimera, který jej poprvé popsal v roce 1906. Hlavní věková skupina, která začíná Alzheimerovou chorobou 45-65 let. Je vysledován dědičný charakter onemocnění. Biochemická Základem chorobných procesů došlo ke snížení metabolismu glukózy, což vede k nedostatku kyslíku buněk mozkové kůry a akumulací určitého špatně rozpustný protein, který tvoří plaky v mozku. Plaky mají toxicitu, což podporuje degeneraci nervových buněk. Vnější faktory (nedostatek kyslíku, stresem, traumatické poranění mozku) může sloužit jako mechanismus, který začíná nemoc.
Nemoc se začíná projevovat s poruchou paměti. Zpočátku je snadná absence, zapomnětlivost, pak - ztráta paměti pro nedávné události se zachováním časnějších, pevněji získaných informací a výsledkem je úplná ztráta paměti u pacientů. Schopnost zapamatovat se přerušuje. V prostoru a čase dochází k narušení orientace. Pacienti ztrácejí na paměti v pravou chvíli potřebné informace, které jsou jim známy. Současně s poruchami paměti dochází k narušení vnímání (trpí vizuální, sluchovou, hmatovou citlivostí) - vnímání sluchových, vizuálních, hmatových obrazů se rozmazává. Porušení uznání situace, lidí, objektů, které v pozdějších stádiích Alzheimerovy nemoci vedou k depersonalizaci pacientů (přestávají se rozpoznávat v zrcadle). Postupně pacienti ztrácejí své dovednosti od profesionálních až po samoobslužné. Motorická aktivita, na počátku onemocnění, má formu nervozity, progrese onemocnění se mění na samostatné monotónní pohyby, které jsou obtížné. Ztráta řeči začíná nejasností vyslovování jednotlivých slov a končí úplnou nemožností mluvit.

Léky proti Alzheimerově chorobě

Léčba Alzheimerovy nemoci by měla být prováděna výhradně odborníkem. Pro léčení Alzheimerovy choroby se používají následující skupiny léčiv.

I. inhibitory cholinesterázy. Hydrochlorid Donezyl (aricept), galantamin (dilatovaný), rivastigmin (exelon). Léky narušují štěpení acetylcholinu, což usnadňuje přenos nervového impulsu v mozkových buňkách, zlepšuje paměť.

II. Částeční antagonisté glutamátu. Memantine. Snižuje hladinu hlavního stimulačního mediátoru mozku - glutamátu, jehož přebytek poškozuje nervové buňky.

III. Neuroleptika. Léky této skupiny se používají k eliminaci psychopatických a neurotických stavů u Alzheimerovy choroby. Všechny neuroleptiky snižují hladinu dopaminu v mozku. To vede k nežádoucím účinkům, jako je třesání hlavy a rukou, svalová tuhost, zvýšené slinění. Proto jsou antipsychotika předepsána v kombinaci s cyklodolem, arthanem.
1. Butyrofinones. Haloperidol, droperidol.
2. Fenothiaziny. Chlorpromazin (chlorpromazin), promazin (propazin), thioproperazin (mazheptil) triftazin, thioridazin (sonapaks) etaperazin (perferazin).
3. Xantény a thioxantheny. Chloroprotoxen (truksal), zuclopentixol (clopixol), flulentixol (fluoxan).
4. Bicyklické deriváty. Risperidon (rýže).
5. Atypické tricyklické deriváty. Klozapin (azaleptin), opanzalin (ziprexa), quetialin (séroquel).
6. Deriváty benzamidu. Amylsulfyrid, sulpirid (eglonyl), thiagrid (thiaprid).

IV. Tranquilizéry. Drogy odstraňují pocit strachu, úzkosti, snižují emoční napětí, aniž by rušily paměť a myšlení. Z dodatečných účinků mají trankvilizéry účinky antikonvulzivního a uvolňující svaly, stabilizují stav autonomního nervového systému. Hlavním vedlejším účinkem uklidňujících látek je závislost na drogách. To vyžaduje postup užívání drog této skupiny za účelem a pod dohledem odborného lékaře. Z dalších nežádoucích účinků by měla být zaznamenána ospalost, prodloužený reakční čas, svalová slabost, poruchy pozornosti, nestabilita chůze, poruchy řeči, třesání rukou. Na straně autonomního nervového systému dochází ke snížení arteriálního tlaku, zácpy, inkontinence, oslabení libida. Zřídka se jedná o zranění dýchacího centra se zástavem dýchacích cest.
1. Heterocyklický. Buspiron, zoligdem (ivadal), zopiklon (imovan).

V. Antidepresiva.
1. Volitelné blokátory zpětného vychytávání serotoninu. Clomipramin (anafanil), paroxetin, sertralin, fluoxetin (Prozac), citalopram, fluvoxamin. Používají se pro depresi neurotické skupiny - s agresí, strachy, záchvaty paniky. Mají malé spektrum vedlejších účinků, z nichž nejdůležitější je nervové vzrušení. Ve velkých dávkách může vyvolat syndrom serotoninu - zvýšený krevní tlak, závratě, třes, křeče, pocení, nauzea, průjem, zvýšená motorická aktivita, duševní poruchy.

VI. Normotimiki. Přípravy, které normalizují náladu.
1. Antikonvulziva. Karmazepin, valproát sodný (depakin, konvuleks).

Samodiagnostika u Alzheimerovy nemoci není způsobena nárůstem u pacientů s poruchami vyšších kortikálních funkcí mozku: paměť, inteligence, řeč, praktické dovednosti. Pacienti, kteří jsou již v počáteční fázi onemocnění, mohou začít potřebovat cizí péči. Úkolem příbuzných a příbuzných je ukázat pacienta psychiatři nebo gerontologovi s počátečními známkami Alzheimerovy nemoci.

Infuzní roztok GLIATYLIN a intramuskulární podání 1000 mg / 3 ml Italfarmaco

NÁVOD K POUŽITÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU pro lékařské použití GLIATILIN (GLIATILIN)

Registrační číslo: LP-003090-221116
Obchodní název: Gliatilin
Mezinárodní neregistrovaný název: cholinalfoscerát
Forma dávkování: infuzního roztoku a intramuskulární injekce

Galantaminové tablety "Ozone"

POKYNY pro použití léčivého přípravku pro lékařské použití Galantamin

Registrační číslo: LP-003452-280917
Obchodní název: Galantamin
Mezinárodní neregistrovaný název: galantamin
Forma dávkování: potahované tablety

Galantamin kapsle Canon s prodlouženým uvolňováním

POKYNY I o použití léku pro lékařské použití Galantamin Canon

Registrační číslo: LP-004043-271216
Obchodní název: Galantamin Canon
Mezinárodní nechráněný název nebo název seskupení galantamin
Forma dávkování: kapsle s prodlouženým účinkem.

Tablety ALZEPIL®

POKYNY PRO LÉČIVÉ POUŽITÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ALZEPIL®

Registrační číslo: PL 000228-040516
Obchodní název přípravku: ALZEPIL®
Mezinárodní nechráněný název: donepezil
Dávkovací forma: potahované tablety

Tablety AXAMON®

POKYN pro lékařské použití léku Aksamon®

Registrační číslo: Р N003550 / 01-120814
Obchodní název léku: Aksamon®.
Mezinárodní nechráněný název: ipidacrin.
Dávkování: tablety.
Popis: bílé tablety, kulaté, ploché válcové, se zkosením.

Roztok AXAMON® pro intramuskulární a subkutánní podání

POKYN pro lékařské použití léku Aksamon®

Před zahájením léčby si pečlivě přečtěte tuto příručku.
• Uchovávejte tento návod pro budoucí použití.
• Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého lékaře.
• Tento lék byl předepsán pro vás osobně a neměl by být převeden na jiné osoby, protože by jim to mohlo ublížit, i když máte stejné příznaky jako vy.

Registrační číslo: PL 002247-200514

Obchodní název léku: Aksamon®.

EXCELON® transdermální terapeutický systém

Pokyny pro lékařské použití léčivého přípravku EXCELON®

Před použitím tohoto léku si pečlivě přečtěte tuto příručku.
• Uchovávejte tento návod pro budoucí použití.
• Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého lékaře.
• Tento lék byl předepsán pro vás osobně a neměl by být podáván jiným osobám, protože by vám mohl ublížit, i když máte stejné příznaky jako vy.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: LSR-007020 / 08-200315

EXELON® perorální roztok

NÁVOD K POUŽITÍ EXCELON®

Před použitím tohoto léku si pečlivě přečtěte tuto příručku.
• Uchovávejte tento návod pro budoucí použití.
• Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého lékaře.
• Tento lék byl předepsán pro vás osobně a neměl by být podáván jiným osobám, protože by vám mohl ublížit, i když máte stejné příznaky jako vy.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: P N012952 / 01-121214

OBCHODNÍ NÁZEV: Exelon®

Excelon® kapsle

NÁVOD K POUŽITÍ Lékařských léků Exelon®

Před zahájením užívání / užívání tohoto léku si pečlivě přečtěte tento návod
• Uchovávejte tento návod pro budoucí použití.
• Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého lékaře.
• Tento lék byl předepsán pro vás osobně a neměl by být podáván jiným osobám, protože by vám mohl ublížit, i když máte stejné příznaky jako vy.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: P N014495 / 01-041214

Memantinové tablety "Helba"

NÁVOD K POUŽITÍ MEDICINÁLNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Memantine

Registrační číslo: PL 002088-071113
Obchodní název: Memantine
Mezinárodní neregistrovaný název (MIIH): memantine
Forma dávkování: potahované tablety

Léčba Alzheimerových chorob

Vážné poruchy lidského mozku vedou k vážným následkům. Demence se rozvíjí, paměť je ztracena, schopnost myslet, mluvit. Patří sem Alzheimerova choroba, léčba, přípravky, pro které se nadále rozvíjejí přední instituce a kliniky.

Pro někoho ztráta úsudku, paměť, schopnost mluvit a jiné duševní poruchy nepatří k závažným, nebezpečným chorobám. Problém je však velmi hrozivý. Příznaky senilní demence mohou nastat v každém věku. Bohužel, onemocnění "začíná být mladší" a může zničit zdraví mladých lidí. Pokud nepřijdete s preventivními opatřeními, nepoužívejte léky včas na Alzheimerovu chorobu, nepodáte fyzikální procedury, pak může dojít k smrtelnému výsledku.

Příčiny Alzheimerovy choroby

Neurodegenerativní změny v mozku souvisejí s typem nevyléčitelných patologií, v nichž jsou poškozeny mozkové buňky, což způsobuje narušení impulzů mezi tkáněmi. V důsledku toho existují takové negativní problémy jako ztráta paměti, elementární dovednosti chování, jednání, sebeovládání, samoobslužnost. Onemocnění je obyčejné mezi staršími - trpí asi 50% lidí, kteří se projevili ve věku 65 let a starších.

Vědci upozorňují, že syndrom je v rozvinutých zemích častější a často se vyskytuje u mladých lidí.

Faktory ovlivňující vývoj syndromu jsou různé. Odborníci identifikují hlavní skupinu důvodů, pro které je třeba věnovat pozornost a přijímat včasná opatření k jejich odstranění. Ale mezi nimi existují ty, kterým nelze zabránit:

 • Genetická predispozice. Pokud má rodina osobu, která trpí senilní demence, má smysl starat se o stav plavidel předem, vyhnout se zranění a pravidelně vyšetřovat tělo od lékařů. Migrény, cévní onemocnění a onkologické onemocnění jsou přenášeny krví.
 • Ženský sex. Podle výzkumu je Alzheimerův syndrom častější u žen, u mužů je méně pravděpodobné, že budou trpět touto patologií. Avšak průměrná délka života slabšího pohlaví v případě nemoci je větší.
 • Silný šok, hluboká deprese. Po závažném psychickém traumatu se mentální a kognitivní funkce mohou zhroutit a vést k demenci s věkem.
 • Zranění během porodu, během života, což vede k otřesům, hematomům, modřinám mozku.
 • Negramotnost. Podle zkušených specialistů je onemocnění pozorováno především u lidí bez vzdělání, s úzkým rozsahem zájmů, bez určitého koníčka.

Do seznamu důvodů zahrňte ty, u kterých se choroba objeví kvůli hladovění kyslíkem, pokud:

 • problémy s cévami, respirační orgány;
 • vysoká hladina lipidů v lidské krvi;
 • aterosklerotické pláty v cévním systému v krku, hlava;
 • diabetes mellitus, metabolické poruchy.

Faktory, které mohou být ovlivněny

Existují důvody, které lze upravit a snížit riziko vývoje demence:

 • nadměrná hmotnost;
 • hypodynamie;
 • konzumace alkoholu;
 • kouření;
 • kofein obsahující nápoje.

Tento seznam lze snadno napravit, pokud se řídí doporučeními lékařů, díky nimž se odstraní nejen cévní onemocnění, ale i celkový zdravotní stav.

Symptomy onemocnění

Známky senilní demence se projevují postupně, v závislosti na závažnosti a stádiu onemocnění. Zaprvé, paměť je rozrušená, člověk se nemůže naučit informace, opakuje stejná slova, věty, pohyby. Ale to není jediný důvod, proč byste měli věnovat pozornost.

 1. S progresí onemocnění nemůže pacient provádět každodenní aktivity, připravit jídlo pro sebe, zapnout televizor.
 2. Existuje dezorientace ve vesmíru, čas, člověk nemůže najít cestu domů, zapomene na dny v týdnu, hodiny, zaměňuje den.
 3. Porušené vnímání hloubky, vzdálenosti, se v reflexe neuznává;
 4. Tam jsou potíže při výběru obvyklých slov, například "sporák", "TV", "dům", "ulice", atd.
 5. V průběhu času pacient přestává sledovat sám sebe, vlastní hygienu, zastaví praní, mění oblečení, dělá postele atd.

Důležité: Výše ​​uvedené a další znaky ukazují závažnost onemocnění, takže když se první příznaky: náhlá ztráta paměti, časová dezorientace, neschopnost řešit jednoduché problémy, měli byste věnovat náležitou léčbu odborníkem.

Alzheimerova nemoc: léčivé přípravky

Porušení mentálních funkcí je nebezpečným a progresivním stavem. Je nutný integrovaný přístup. Alzheimerova choroba - a tento lék a použití nových metod léčby, lidových receptů.

Musíme okamžitě upozornit na to, že nemožné léčit onemocnění. Existuje však možnost potlačit proces ničení mozkových buněk.

 1. Inhibitory cholinesterázy aplikovat v počátečních stádiích onemocnění, což umožňuje vyrovnat symptomy. Mezi tyto léky patří galantamin, takrin, donepezil, rivastigmin.
 2. Společně s inhibitory je zobrazen příjem sedativa, hypnotika, používaný u jiných typů duševních poruch: quetiron, gidazepam, fenazepam atd.

Vedoucí instituty světa pracují na vytvoření nejnovějších typů dávkových forem a metod pro zvýšení šancí na léčbu senilní demence.

Tablety z Alzheimerovy choroby

Trazodon - Droga byla vytvořena v 60. letech minulého století. Nejdříve byly složky zaměřeny na potírání hluboké deprese, psychózy. Látky nemají žádné kontraindikace, nezpůsobují nežádoucí účinky.

Memantine - používané v komplexních formách demence. Komponenta znamená potlačit vývoj symptomů onemocnění, umožnit pacientovi vést kvalitní životní styl.

Důležité: užívání léků, uplatnění postupů je možné pouze po podrobné diagnóze a podle lékařského předpisu.

Prevence senilního onemocnění

Nemoci, které "čekají" na každého z nás ve stáří, se těžko léčí. Proces obnovy je ovlivněn narušením metabolických procesů, chronickými patologickými stavy a stavem cév. Důležitým faktorem je tedy způsob života, který vedeme v mládí, mládí a zralost. To se týká i lidské stravy. Stav nádob, na kterých závisí naše mentální, kognitivní funkce, má velký význam.

Tvorba plaků, zablokování tepen, žil, malých kapilár způsobuje hladování kyslíkem, nekrózu celého mozku. Ve stravě by měly být pouze přírodní produkty: zelenina, ovoce, bílé maso, ryby, ořechy. Nedoporučuje se zneužívat kyselé mléčné výrobky, pečivo, výrobky z pšeničné mouky, uzeniny, tučné a kořeněné potraviny.

Lékaři doporučují rozvíjet jemné motorické dovednosti - pletené, hrajte klávesnice, cvičí mozku řešením hádanek, memorováním básní, telefonních čísel. Aktivita umožňuje cirkulovat krev a podporovat regeneraci buněk a jejich obnovu. Denní procházky na čerstvém vzduchu, jogging, plavání, chůze a další lehké sporty budou zárukou vynikajícího metabolismu a dobré paměti.

Symptomy, příznaky a léčba Alzheimerovy choroby pomocí léků

Od Alzheimerovy choroby v současné době neexistuje univerzální účinný lék.

Všechny předepsané pro toto onemocnění léky používané k symptomatické léčbě a zlepšit kvalitu života pacienta, ale s včasnou diagnózu a léčbu, tato terapie pomáhá zpomalit rozvoj patologických procesů ovlivňujících mozkové tkáni buňky.

Jaké jsou tedy první příznaky a známky Alzheimerovy nemoci, jaké léky a léky na léčbu, které opravdu fungují, nabízí klinickou farmakologii?

Jaké léky jsou předepsány

U Alzheimerovy choroby jsou mozkové buňky, neurony, zničeny. Jsou nezbytné pro přenos informací prostřednictvím impulzů přes synapse - oblasti spojení neuronů s každým jiným.

V této patologii jsou tyto oblasti zničeny a přenos informací mezi mozkovými buňkami nejprve zpomaluje a pak se zcela zastaví.

Inhibitory acetylcholinesterázy

Pomalu takové destruktivní procesy mohou pomocí inhibitorů acetylcholinesterázy.

Jedná se o přípravky ve formě tablet, které zabraňují odbourávání acetylcholinu - látka, která usnadňuje přenos informací na synapsi.

Průběh léčby použitím takových inhibitorů trvá několik měsíců, a během léčby obvykle nevykazují žádné vedlejší účinky.

Nicméně, v některých případech, pokud jste přecitlivělí pacientů se může objevit nevolnost, zvracení, poruchy chuti k jídlu a průjem.

Pro léčení onemocnění v počáteční a střední fázi lze použít následující léky této skupiny:

 • Donepezil. Užívejte jednou denně (nejlépe v noci). Počáteční dávka je 5 mg denně a měsíc po zahájení léčby může být dávka zdvojnásobena, pokud nejsou žádné vedlejší účinky. Léčba trvá, dokud zůstane terapeutický účinek.
 • Rivastigmin. Je podáván dvakrát denně a půl mg a při nepřítomnosti vedlejších účinků po dvou až třech týdnech může být dávka zvýšena na 6 mg. Následně je možné další zvýšení dávky, ale nemělo by překročit 12 mg denně.
 • Galantamin. Příjem se provádí 3-4krát denně po jídle, celková denní dávka by neměla překročit 10 mg (určená ošetřujícím lékařem). Čím menší je dávka, tím kratší je průběh léčby, který je v průměru jeden měsíc.
 • Při použití inhibitorů bez souhlasu ošetřujícího lékaře někteří pacienti mohou vyvolat takové vedlejší účinky, jako spasmy střev, bronchospasmus, zvýšené slinění, arytmie a bradykardie.

  V lékárnách jsou selektivní inhibitory AChE u Alzheimerovy choroby vydávány pouze na lékařský předpis.

  Neuroleptika

  Neuroleptika přispívají k stabilizaci nervového systému a zabránit vzniku psychopatických stavů, které se dříve či později vyskytnou v takových případech.

  Ale tento neuroleptika pomoci snížit mozku dopamin hormon, nedostatek, který může vést k následujících nežádoucích účinků:

  • tuhost pohybů;
  • třes rukou a chvění hlavy;
  • zvýšené oddělení slin;
  • svalové napětí.

  Z tohoto důvodu jsou antipsychotika k dispozici pouze na předpis.

  Jeden z nejběžnějších zástupců této skupiny - Chlorprotixen: používá se, když pacient vykazuje neurózy, úzkostné stavy a prodlouženou depresi na pozadí Alzheimerovy choroby.

  Může být použita samostatně nebo předepisována jako součást kombinované léčby v kombinaci s antidepresivy.

  V prvním případě může být dávka 50 až 100 mg denně a zvyšuje se při nepřítomnosti nežádoucích účinků na úroveň 300 mg.

  Vezměte drogu dvakrát až třikrát denně, dávka by měla být nerovnoměrná: v denní době je lepší použít menší dávku a před spaním může být mnohem více, protože lék má silný sedativní účinek.

  Pokud se přípravek Chloprotoxen používá jako součást komplexní terapie - denní dávka je snížena na 90 mg, které je třeba také rozdělit na dvě nebo tři části.

  Alternativou je Truksal, která je předepsána ve vývoji manických stavů a ​​nekontrolované agrese.

  Příjem přípravku Truksala začíná dávkou 100 mg denně a postupně je toto množství zvýšeno na 300 mg.

  Pokud dojde k malým poruchám spánku a pacientovi vznikne nepokojný stav, může být dávka 30-90 milimetrů (v závislosti na závažnosti příznaků) vyloučena.

  Nootropika

  Nootropika zlepšují kognitivní schopnosti a stimulují myšlenkové procesy, a také chrání mozek před nadměrným zatížením.

  Některé z těchto léků jsou vydávány bez lékařského předpisu, ale většina těchto léků je určena k lékům na předpis.

  Nežádoucí účinky jsou v tomto případě jen málo a většinou se snižují na projevy alergických reakcí.

  Jedna z nejčastějších nootropiků u Alzheimerovy choroby je Cortexin ve formě injekcí, které se provádějí jednou denně a ne delší než deset dní. Denní dávka je 10 miligramů.

  Další přípravou této skupiny je Nootropil, které musí být podávány třikrát denně za 1 600 mg denně. Při pozitivní dynamice léčby se dávka po 1-2 týdnech sníží o polovinu.

  Navzdory skutečnosti, že pacienti obecně tolerují nootropiky, v některých případech jsou zaznamenány alergické reakce. V takových případech je příjem nootropiky zrušen.

  Piracetam, Cortexin, Cerebrolysin, Glycin, Cytoflavin v Alzheimerově chorobě:

  Antidepresiva

  Antidepresiva jsou nejúčinnější v Alzheimerově chorobě v počátečních stádiích. Takové léky přispívají k normalizaci psychologického a emocionálního stavu.

  Zdroje této skupiny jsou předepsané a jsou přiděleny individuálně.

  Mezi antidepresiva jsou nejčastěji předepsané:

 • Fluoxetin v tabletované formě. Užívejte jedenkrát denně v množství 20 mg (doporučuje se užívat fluoxetin ráno). Při nepřítomnosti očekávaného výsledku se denní dávka zvyšuje dvakrát měsíčně: vedle ranní příjmu se také podává večerní dávka.
 • Paroxetin. Tablety se užívají jednou denně s jídlem. Přesná dávka se stanoví individuálně a upraví se během prvních dvou až tří týdnů léčby.
 • Sertralin. Tablety se užívají jednou denně po dobu 25 mg, po níž se zvyšuje dávka dvakrát. V obsesivně-kompulzivních poruchách může být dávka pro dospělé zvýšena na 200 miligramů denně, celkový průběh léčby může být maximálně tři měsíce.
 • Při užívání antidepresiv u některých pacientů mohou vedlejší účinky být porušení střev, problémy se spánkem, sexuální dysfunkce.

  Uklidňující, hypnotické, antipsychotika a antidepresiva u Alzheimerovy choroby:

  Jak se léčit: tablety v první a progresivní projevy patologie

  Čím dříve začne léčba, tím pravděpodobnější bude výsledek s použitím "šetřících" léků. Patří sem Donepezil, Galantamin a Tacrine.

  Druhá z nich má nejméně kontraindikací a vedlejších účinků, takže pokud je onemocnění diagnostikováno v jednoduché fázi - léčba začíná.

  Pacientovi je podáváno čtyřnásobné podání, celková denní dávka je nejprve 40 mg, ale po několik po sobě jdoucích týdnů s normální snášenlivostí se toto množství zvýší čtyřnásobně.

  Pokud však pacient vykazuje příznaky bradykardie, když je dávka zvýšena, dávka se sníží na úroveň, při níž nejsou pozorovány žádné vedlejší účinky.

  Složitější formy onemocnění jsou léčeny Memantine. Jedná se o blokátor glutamátových NMDA receptorů, který významně zpomaluje vývoj symptomů onemocnění a částečně obnovuje kognitivní schopnosti pacienta.

  Počáteční dávka se zvolí individuálně, ale obvykle není vyšší než 5 mg denně. Při nepřítomnosti vedlejších účinků se dávka zvyšuje o dalších 5 jednotek každý týden, dokud nedosáhne 20 miligramů denně.

  Alzheimerova nemoc může být léčena pouze léčivou látkou, který vybírá a jmenuje ošetřujícího lékaře, netradiční metody a homeopatie v takových případech prakticky neúčinkují.

  Ale i při včasné léčbě není možné zcela zastavit degenerativní procesy v mozkových tkáních a dokonce i pozastavení jejich vývoje je považováno za dobrý výsledek.

  Nové léky proti Alzheimerově chorobě

  Vývoj léků pro léčbu Alzheimerovy nemoci provádějí výzkumníci po celém světě. Nemoc je diagnostikován ve všech zemích světa, objevuje se ve věku ne více než 65 let, ale také dědičná forma onemocnění postihuje mladé lidi. Alzheimerova choroba je charakterizována degenerativními procesy v mozkové tkáni, smrtí neuronů, příčinou demence (demence), invaliditou a může být fatální několik let po diagnóze onemocnění.

  K přiřazení účinné léčby provede neurolog u nemocnice Yusupov úplné vyšetření pacienta. Včasná pomoc psychologa pomůže vyrovnat se se stresem a depresí. Specialista v nemocnici Yusupov pomůže rodinným příslušníkům pacienta, pomůže odstranit úzkost a agresivitu u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Léky používané k léčbě onemocnění jsou předepsány lékařem v závislosti na stadiu onemocnění a stavu pacienta.

  Prevence Alzheimerovy choroby

  Onemocnění se týká nevratných procesů, které ovlivňují mozkové tkáně, které narušují funkčnost mozku. Neexistují žádné léky, které by dokázaly léčit onemocnění nebo zastavit průběh patologického procesu. Léčba v případě Alzheimerovy choroby je symptomatická.

  Příčiny Alzheimerovy choroby mohou být amyloidní plaky a tau proteinové depozity v mozkových tkáních. K léčbě onemocnění s aktivním ukládáním bílkovin zvyšuje hladinu acetylcholinu v těle pacienta, blokuje enzym cholinesterázu (regulátor acetylcholin). Léky na léčbu Alzheimerovy choroby by neměly blokovat pouze enzym, ale také by mohly bránit rozvoji depozitů amyloidu.

  Pomůžete snížit riziko vývoje onemocnění. Dodržování určitých pravidel pomůže žít dlouhý život v zdravé mysli a paměti. K tomu musíte dodržovat racionální dietu, vést aktivní životní styl, trénovat váš mozek, angažovat se v tvořivosti, poslouchat dobrou hudbu, vyhnout se stresu, depresi, depresivním stavům.

  V současné době se pro poruchu myšlení a paměť pacienta doporučují 4 léky: inhibitor acetylcholinesterázy - 3 léky, antagonisté NMDA-glutamátových receptorů memantin.

  Léčba Alzheimerovy choroby: nové léky

  Vývoj léků pro léčbu Alzheimerovy choroby vedl k vytvoření vakcíny v USA - CAD 106. S pomocí této látky se zvýšila izolace protilátek proti β-amyloidu a zároveň nedocházelo ke zvýšení produkce T buněk. Vakcína je ve fázi výzkumu, ale její první klinické studie ukázaly vynikající výsledky.

  Lék, který také vykazoval pozitivní výsledky při léčbě onemocnění - je MDA7. Použití drogy způsobuje silnou imunitní reakci těla pacienta, snižuje rychlost degenerativního procesu, zpomaluje rozvoj demence u Alzheimerovy choroby. Lék byl vyvinut pro léčbu syndromu neuropatické bolesti, ale také projevil vliv na obnovu myšlení, paměť. Droga působí na mechanismus, který usnadňuje učení a realizaci paměťové funkce.

  Drogy vyvinuté pro léčbu jiných onemocnění také vykazovaly dobré výsledky při léčbě Alzheimerovy nemoci. Takovým léčivem byl rosiglitazon vyvinutý pro léčbu inzulín-dependentního diabetes mellitus. Při testování léků na zvířatech vědci zaznamenali zlepšení paměti, zvýšila se schopnost učit se ze zvířat. Lék působí na určité receptory, receptory zlepšují práci genů a normalizují aktivitu enzymů, které ovlivňují přenos signálu mezi nervovými buňkami mozku.

  Vědci z Velké Británie začali zkoumat novou drogu, která podle jejich názoru může zastavit vývoj této nemoci. Účinek léčiva je založen na inhibici β-sekretázy, enzymu, který rozkládá protein. Při užívání léku se koncentrace amyloidu v mozkomíšním moku sníží. Předpokládá se, že denní příjem léčiva neumožní tvorbu amyloidních plaků v mozkových tkáních.

  Rusští vědci také testují drogu, která může zničit amyloidní plaky v mozkových tkáních. Vědci prováděli předklinické studie a studie se přesunuly do další fáze.

  Náš lékař vám pomůže nebo pomůže

  V současné době neexistuje žádná léčba, která by mohla zastavit průběh onemocnění a zcela vyléčit onemocnění. Léčba je zaměřena na odstranění symptomů onemocnění. Moznost není plně pochopen, různé účinky vedou k pozitivním změnám v průběhu onemocnění. Usnadnit zlepšování mozkových funkcí pomocí hudební terapie, kreslení, čtení, barevné terapie a aromaterapie. Velmi dobře ovlivňuje celkový stav cvičení pacienta, chůze na čerstvém vzduchu. Na klinice neurologie v nemocnici Yusupov bude pacientovi poskytnuta potřebná diagnostika, bude vybrána účinná léčba a také může absolvovat rehabilitační kurz. Chcete-li se zaregistrovat na konzultaci s neurológem v nemocnici Yusupov, můžete zavolat.

  Léky proti Alzheimerově chorobě

  ✓ Článek kontrolovaný lékařem

  Alzheimerova choroba je neurodegenerativní porucha, jedna z projevů senilní demence. Ve vzácných případech může být onemocnění zjištěno v mladém věku, ale většina pacientů (přes 92%) je starší lidé starší 60 let. Nemoc byla pojmenována podle vědce Aloise Alzheimera, který poprvé podrobně popsal jeho symptomy a odhalil rysy klinického průběhu v různých věkových skupinách v roce 1907. Mechanismus vývoje patologie nebyl plně studován, ale bylo zjištěno, že většina nevratných procesů se vyskytuje na pozadí neuronální degenerace.

  Léčba Alzheimerovy choroby je zcela nemožné. Léčba je zaměřena na zachování a zachování základních funkcí mozku, zlepšení mozkového oběhu a snížení projevů onemocnění. Většina léků pomáhá zlepšit paměť, eliminovat emoční labilitu (časté změny nálady) a usnadnit sociální adaptaci u pacientů s ostrými progresivními formami onemocnění.

  Léky proti Alzheimerově chorobě

  Jaké léky se užívají k léčbě?

  Hlavní skupinou léčiv používaných k léčbě různých forem Alzheimerovy choroby jsou inhibitory cholinesterázy. Cholinesterasa je enzym ze skupiny karboxylových kyselin, nezbytný pro štěpení cholinu (vitaminu podobnou látku, která je nejdůležitějším stavebním materiálem tkání a mozkových buněk). Přípravky této skupiny mají závažné kontraindikace a mohou způsobit nežádoucí účinky, proto by měly být podávány pouze na lékařský předpis, a to výhradně v dávce předepsané lékařem.

  Níže jsou uvedeny hlavní léky používané pro komplexní léčbu Alzheimerovy choroby, stejně jako stručný popis a návod k použití.

  Exelon

  Jeden z nejúčinnějších a často předepsaných léků ze skupiny enzymových blokátorů, které štěpí cholin. Produkt je k dispozici ve třech dávkových formách:

  • kapsle pro orální podání (1600-2300 rublů);
  • řešení pro vnitřní použití (1500-2200 rublů);
  • transdermální terapeutický systém (3,400-3,900 rublů) - náplasti a filmy s dávkovanou aplikací účinné látky pro její absorpci pokožkou.

  Příprava přípravku Exelon ve formě omítky

  Účinná látka „Exelon“ - Rivastigmin - se používá k léčbě Alzheimerovy demence a Parkinsonovy choroby (pomalu progresivní neurologické poruchy doprovázené takzvaný „třepání obrna“). „Exelon“ pacienti mohou být podávány v jakékoliv formě, avšak bez možnosti péče o pacienty s hodinami u příbuzných nebo blízkých lidí dává přednost transdermální, orální léky, protože tito pacienti mají tendenci zapomínat, aby přijaly.

  Dávkovací režim závisí na závažnosti onemocnění, věku pacienta, přítomnosti symptomatu a dalších faktorech. Není-li možné pacienta neustále sledovat, je umístěn v psychoneurologické nemocnici, protože účinnost léčby a stav pacienta musí být neustále sledovány. Doporučuje se zahájit léčbu dávkou 4,6 mg / den s postupným zvyšováním na 9,5 mg / den. Interval mezi změnami dávkovacího režimu by neměl být kratší než jeden týden.

  Symptomy Alzheimerovy choroby

  Důležité! Při těžké a progresivní demence může být dávka zvýšena na 13,3 mg / den.

  Arisept

  „Aricept“ na základě donepezil-hydrochloridu je považován za jediný lék, který je vhodný k léčbě všech forem syndromu Alzheimerovy choroby a demence, je klinickým projevem několika neurologických poruch.

  Produkt je k dispozici ve formě tablet a roztok pro vnitřní použití, má málo kontraindikací a je vhodný pro léčbu pacientů v jakémkoli věku, s výjimkou dětí a těhotných žen. Dávkování je individuálně zvoleno a jeho úprava závisí na účinnosti léčby a na celkovém stavu pacienta. Pro zahájení léčby je nutné 5 mg jednou denně (večer před snem). Pokud je nutné zvýšit denní dávku na maximální možnou dávku (10 mg), interval mezi korekcí dávkového režimu by měl být alespoň 1 měsíc.

  Navzdory skutečnosti, že přípravek "Arisept" je považován za jeden z nejbezpečnějších léčiv této skupiny, může na pozadí jeho použití vzniknout nežádoucí nežádoucí účinky, například:

  • nevolnost a zvracení;
  • porucha spánku;
  • konvulzivní syndrom;
  • zpomalení srdeční frekvence;
  • bolesti hlavy a závratě (pravděpodobnost mdloby není vyloučena);
  • poruchy stolice a trávení;
  • zvýšená slabost a únava.

  Analogy přípravku a jejich náklady jsou uvedeny v tabulce.

  Sada první pomoci

  Léky proti Alzheimerově chorobě

  • pro mírné, středně závažné a závažné příznaky Alzheimerovy nemoci;
  • Používá se ke zpoždění nebo zpomalení příznaků AD;
  • nežádoucí účinky zahrnují nevolnost, zvracení a průjem.
  • pro mírné a středně závažné příznaky Alzheimerovy nemoci;
  • Slouží k prevenci nebo zpomalení příznaků;
  • je k dispozici ve formě tablet nebo ve formě náplasti pro pokožku.
  • nežádoucí účinky zahrnují nevolnost, zvracení, průjem, ztráta hmotnosti, ztráta chuti k jídlu.
  • pro průměrné a závažné příznaky Alzheimerovy choroby, ale ne pro mírné příznaky astmatu;
  • V současné době existuje jen málo důkazů o přínosu v počátečních stádiích astmatu;
  • Používá se ke zpoždění nebo zpomalení vývoje příznaků astmatu;
  • nežádoucí účinky zahrnují závratě, bolest hlavy, zácpa a zmatenost.
  • pro mírné a středně závažné příznaky astmatu;
  • Používá se k prevenci nebo zpomalení příznaků astmatu;
  • Dodává se ve formě tablet nebo jako náplast na pokožku;
  • nežádoucí účinky zahrnují nevolnost, zvracení, průjem, ztrátu hmotnosti, ztrátu chuti k jídlu, svalovou slabost.
  • Používá se ke snížení deprese a úzkosti;
  • trvání přijetí může trvat čtyři až šest týdnů, aby se objevil klinicky významný účinek;
  • někdy slouží k usínání.
  • Používá se ke snížení deprese a úzkosti;
  • může trvat čtyři až šest týdnů k dosažení klinického účinku;
  • někdy používán jako spací pilulka.
  • Používá se k léčbě záchvatů;
  • Používá se také k léčbě deprese a úzkosti.
  • Používá se ke snížení deprese a úzkosti;
  • může vyžadovat čtyři až šest týdnů k dosažení klinického účinku;
  • někdy používán jako spací pilulka.

  Je důležité konzultovat zkušeného lékaře, abyste získali co největší užitek z kombinace prvního a druhého léku. U Alzheimerovy choroby byste měl (a) užívat lék, který Vám předepsal lékař. Nikdy nepoužívejte léky, které byly předepsány pro jiné účely, pokud nejsou předepsány lékařem.

  Alzheimerova choroba

  Popis:

  Alzheimerova choroba se nazývá zvláštní forma demence, tedy senilní demence. Tato patologie má neurodegenerativní povahu, která postihuje pacienty ve věku 60-65 let, i když je možný dřívější vývoj onemocnění. Typ Alzheimerovy demence získal své jméno díky německému psychiatrovi Aloisovi Alzheimerovi, který poprvé popsal typické příznaky onemocnění na počátku 20. století. Pro dnešní světovou nemoc Alzheimerovy choroby postihuje přibližně 46 milionů lidí a lékaři předpovídají postupné zvyšování výskytu v příštích desetiletích. Spolehlivé příčiny Alzheimerovy choroby dosud nebyly zjištěny, proto odborníci nabízejí celou řadu teorií o etiopatogenezi. Neexistuje však žádná účinná léčba, která by mohla vyléčit demenci. Po diagnóze zpravidla žijí pacienti přibližně 7 let a pouze v jednotlivých epizodách dosahuje délka života s Alzheimerovou chorobou více než 14 let.

  Morfologie Alzheimerovy nemoci

  Příčiny Alzheimerovy choroby:

  Alzheimerova choroba se týká endogenních organických patologií. Patologií morfologického substrátu je depozice speciálního proteinu - amyloidu - v mozkové tkáni. Amyloidní látka vyvolává narušení spojení mezi neurony a v důsledku toho ztrátu buněk a degeneraci mozku.
  Byly studovány dva typy akumulace amylodidu. Primárním narušením je akumulace tzv. Amyloidních plaků v hipokampu, po němž degenerativní proces také pokrývá zbývající mozkové struktury. Buňky umírají kvůli vysoké koncentraci iontů vápníku, což je podporováno amyloidními plaky.
  Druhá varianta ukládání amyloidů je vyjádřena ve vzniku neurofibrilárních spletech, které objevil Alois Alzheimer. V podstatě jsou koule poškozené neurony, jsou vyrobeny z tau-proteinu. Tato nerozpustná látka přispívá ke zhoršení mozkových funkcí, které jsou charakteristické pro Alzheimerovu chorobu.

  Morfologické změny Alzheimerovy nemoci

  Symptomy Alzheimerovy choroby:

  U typu Alzheimerovy demencie, již na počátku onemocnění, mozkové buňky umírají, následované kognitivními posuny.
  Jedním z "zvonků" Alzheimerovy choroby je zhoršení krátkodobé paměti, protože nedochází k porušení dlouhodobé paměti. Ve stáří se mnozí stěžují na zapomnětlivost a potřebu znovu se ptát, a to se hodí jak v normě podle věku, tak v časných projevech senilní demence. Pokud dojde k onemocnění, kognitivní poruchy se zvyšují, pacienti se nezabývají zapamatováním nových informací, zapomínají na jména příchozích a příbuzných a jejich údaje.
  Druhým časným příznakem onemocnění je zvýšení apatie. Za prvé, pacienti ztrácejí touhu po obvyklém obchodě, na koníčcích, na svých bývalých zájmech. Postupně se odmítají setkat a chodit. Extrémní míra apatie je ztráta hygienických schopností - neumývají, nemění oblečení a neřídí se.
  Pro klinický obraz jsou typické poruchy řeči. Na začátku jsou zapomnětlivá (pacienti si nemohou pamatovat vhodné slovo) a dále postupují k neschopnosti porozumět řeči, která jim byla řešena. Pacienti se stávají uzavřeni, odcházejí od svých příbuzných, mají potíže s rozpoznáváním míst, jmen a dat. Z důvodu ztráty orientace často nenajdou cestu domů. Často kvůli neschopnosti přiměřeně posoudit situaci jsou ve zmatku a zmatení.

  Porážka mozku při Alzheimerově nemoci

  Symptomy Alzheimerovy choroby

  Stádia Alzheimerovy choroby:

  Alzheimerova choroba ve svém vývoji prochází čtyřmi stadii - od ranné předdementace s mírným kognitivním poškozením až po těžkou senilní dementii s úplnou ztrátou mozkových funkcí.

  Stádia Alzheimerovy choroby

  Diagnóza Alzheimerovy choroby:

  Rozpoznání patologie ve fázi před demencí umožňuje provádět efektivní terapii a co nejvíce zachovávat kognitivní schopnosti. Avšak procento včasné diagnostiky Alzheimerovy demence je zanedbatelné. Důvody spočívají ve špatném výkladu jejich stavu, kdy jsou bolestivé příznaky odepsány na vnější příčiny. Absence, zapomnětlivost, problémy s jemnými motorickými dovednostmi, které nesledují po odpočinku, by měli pacienta upozornit. Průměrný věk prvních příznaků Alzheimerovy choroby je 50-65 let, ale v medicíně bylo popsáno mnoho případů manifest 40 let věku, a v některých případech může být diagnóza spatřen i ve věku 30 let.

  Testování Alzheimerovy nemoci

  Léčba Alzheimerovy choroby:

  Navzdory četným klinickým studiím a studiím farmakologických společností dosud neexistuje žádná účinná léčba, jak se zbavit Alzheimerovy nemoci. Existující principy léčby jsou zaměřeny pouze na symptomatickou podporu a na určité zpomalení procesu.

  Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou

  Alzheimerova choroba

  Prevence Alzheimerovy choroby:

  Již dávno bylo známo, že se smrtí nervových buněk mohou jiné části mozku částečně převzít ztracené funkce. K tomu, aby byly v případě potřeby zahrnuty takové mechanizmy sebepoškozování, musí být v mozkové tkáni spousta neuronových vazeb. Čím aktivnější je duševní činnost, tím více neuronových spojení v mozku. Pozitivní vliv ovlivňují intelektuální záliby, různé zájmy a povolání, učení cizích jazyků. Podle stávajících lékařských údajů riziko vzniku Alzheimerovy nemoci přímo závisí na intelektuální úrovni - čím vyšší je IQ, tím méně je diagnostikována nemoc. Není to nic o tom, že nemoc je nejčastěji diagnostikována mezi pracovníky s nízkokvalifikovanými povoláními.
  V počáteční fázi onemocnění lékaři doporučují, aby pacienti "aktivně trénovali mozku": řešili křížovky, začali učit nový jazyk, četli a učí se básně víc, naučili se nové záliby a stolní hry a řešili logické problémy. Vytvoření nových spojení neuronů může odolat smrti již existujících interneuronálních spojení.
  Lékaři doporučují doplnit preventivní opatření o příjem omega-3 mastných kyselin obsažených v rybím oleji. 180 mg Omega-3 kyseliny jsou dostatečné k ochraně před snížením mozkové aktivity. Tím se zachrání mozek před proniknutím amyloidního proteinu a sníží se pravděpodobnost výskytu senilní demence o 50%.
  Podle některých teorií může vývoj Alzheimerovy nemoci vyvolat poranění hlavy. Vycházíme z toho, že jedním z předpokladů prevence této nemoci je prevence domácího a průmyslového zranění.

  Tablety s Alzheimerovou chorobou

  Pyracetam - návod k použití, recenze a analogy léčiva pro léčení vaskulárních poruch, Alzheimerovy choroby, epilepsie a tlaku.

  Zprávy editoval: admin - 8-04-2017, 23:23

  Důvod: specifikace pokynů pro léčivo

  Aksamon - návod k použití, analogy a recenze léčiva pro léčbu Alzheimerovy choroby, parézy a paralýzy.

  Cerebrolysin - návod k použití, analogy a recenze léku pro léčbu mrtvice a poškození mozku.

  Nootropil - návod k použití, recenze a analogy léku k léčbě účinků mrtvice a poškození mozku.

  Novinky upravil: admin - 22-04-2017, 18:28

  Důvod: specifikace pokynů pro léčivo

  Ginkgo Biloba - návod k použití, recenze a analogy léků pro léčbu poruch paměti.

  Novinky upravil: admin - 18-03-2016, 14:56

  Důvod: specifikace pokynů pro léčivo

  Gliatilin - návod k použití, recenze a analogy léku pro léčbu kraniocerebrálních poranění a demence.

  Lucetsam - návod k použití, analogy a recenze léku pro léčbu následků mrtvice a mentální retardace.

  Memantine - návod k použití, analogy a recenze léků pro léčbu demence, sklerózy, ztráty paměti.

  Rispolept - návod k použití, recenze a analogy léčiva pro léčbu schizofrenie, Alzheimerova choroba.

  Arisept - návod k použití, recenze a analogy léků pro léčbu Alzheimerovy choroby, primární degenerativní a senilní demence.

  Nové léky proti Alzheimerově chorobě

  Taková nemoc, jako je demence (demence), se týká především věkových osob. Pro ni je inherentní zhoršování duševních schopností, v důsledku čeho se člověk mění jako člověk, zapamatuje si méně, přestává sloužit sám, atd. Alzheimerova nemoc je jednou z nejčastějších příčin demence. Drogy z této patologie, a nebyla vynalezena, se odborníci snaží zpomalit její vývoj, aby se prodloužil život pacienta. Proto je při léčbě Alzheimerovou chorobou léčba zaměřena na odstranění vznikajících symptomů.

  Kurz terapie probíhá hlavně doma, ale s přísným dodržováním všech doporučení lékaře. Kromě tradičních metod léčby Alzheimerovy choroby se doporučuje podstoupit psychoterapii a začít užívat speciální léky ke zlepšení psychoemotického stavu. Pacienti často trpí depresemi, zbytečného agresivita, poruchy spánku rytmu, a tak dále. D. Pomoci při léčbě tohoto onemocnění mohou také podpora rodiny a přátel, protože přátelská atmosféra v domě, je dobré pro duševní stav člověka.

  Ve zdravotnickém komplexu odborníci doporučují zařazení správné stravy, cvičení, plného spánku a fyzioterapie.

  Na pozadí provádění všech lékařských doporučení by se měl pacient vyhnout fyzickému a duševnímu přetížení a dalšímu odpočinku. V tomto případě bude možné zpomalit vývoj patologických změn.

  Charakteristiky průběhu léčby

  Abychom pochopili, zda může být Alzheimerova choroba vyléčena, měli byste se poradit s následujícími lékaři:

  Na základě výsledků průzkumu budou specialisté, kteří jsou uvedeni v seznamu, schopni co nejvíce odpovědět na zpomalení vývoje patologie. Existují ovšem určité faktory, které ovlivňují tento proces:

  • Zkušené nemoci a přítomnost chronických patologií;
  • Věk;
  • Závažnost onemocnění.

  Zda je onemocnění léčeno či nikoli, závisí na samotném pacienta i na jeho okolí. Pro plnohodnotnou terapii je nutné, aby byl dům vždy přítomen přátelskou atmosférou a tam byli lidé, kteří se starají o osoby trpící demencí. Jinak může být léčba neúplná, protože pacient může zapomenout na užívání tablet, stravy atd.

  Během diagnózy by měla být pacientka s Alzheimerovou chorobou hospitalizována, dokud nebude provedena přesná diagnóza a předepisování léčby. Po přípravě léčebného postupu jej lékař pošle domů, protože většina procedur může být provedena doma.

  Léky

  Vědci se snaží přijít s něčím novým v léčbě onemocnění, ale žádný záchvat tohoto onemocnění nebyl nikdy nalezen. Přes takovýto ponurý obraz lékaři dlouho studovali mechanismus vývoje této patologie. Je známo, že akumulace amyloidových plaků interferuje s přenosem nervových impulzů a množství acetylcholinu klesá. Je prostředníkem a je zodpovědný za vysílání signálů přímo na nervy, ale reguluje jeho koncentraci cholinesterázy. Z tohoto důvodu jsou anticholinesterázové léky pro léčbu Alzheimerovy choroby základem terapie. Mezi léky, které blokují cholinesterázu a zabraňují vzniku amyloidních plaků, můžeme rozlišit:

  Při výběru léků by lékař měl vzít v úvahu možné nežádoucí účinky, protože mnoho z nich má nesnášenlivost takových léků. Kromě kapslí a tablet můžete použít i lepicí pás Exelon. Je založen na rivastigminu, ale způsobuje méně nežádoucích účinků než forma tablety. Hlavní výhodou omítky je její trvání a mechanismus použití. Měl by být nalepen jednou denně bez ohledu na příjem jídla. Takže jednoduché užívání bude velmi užitečné pro osoby s demencí, neboť se nebudete muset bát vynechat další schůzku kvůli zapomnění. Avšak tento nástroj má své nevýhody, například lepidlo musí být každý den lepeno na nové místo a je žádoucí, aby se nedostal do kontaktu s oděvem. Proto lékaři doporučují střídání náplastí s kapslemi Rivastigminu.

  Léky z Alzheimerovy choroby ze skupiny anticholinesterázy pomáhají pacientovi zlepšit zapamatovatelnost a koncentraci pozornosti, zvyšují odpověď a navracejí schopnost komunikovat normálně. Na pozadí dlouhodobého užívání těchto léků se sníží stupeň zhoršeného vnímání a závažnosti poruchy osobnosti. Proto mohou zpomalit průběh onemocnění, ale ne více než 1 rok.

  Mezi dalšími léky předepsanými pro zpomalení Alzheimerovy choroby je možné izolovat Acatinol Memantine. Podstata jeho působení je blokovat glutamát, který také narušuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Acatinol Memantin s prodlouženým užíváním umožňuje zvýšit duševní aktivitu. Z tohoto důvodu pacient začíná lépe pamatovat a soustředit se na určitou akci. V léčebném režimu je tento lék často kombinován s jedním lékem z skupiny anticholinesterázy.

  Symptomatická léčba

  Není nuceno doufat, že by se jednalo o jednu drogu, neboť je nutné léčit onemocnění složitým způsobem a symptomatická terapie má poslední důležitost. Zahrnuje léky na zlepšení průtoku krve do mozkových cév a tablet s neuroprotektivními účinky (Cerebrolysin, Actovegin). Kromě toho se Sonapax obvykle používá k poruchám spánku a haloperidol je předepsán pro zmírnění halucinací a halucinací deliria.

  Mezi další tablety používané pro symptomatickou léčbu patří nejdůležitější:

  • Glycin. Tato lék je určen ke zlepšení mozkové aktivity a zmírnění psychoemotického stresu. Z výhod Glycinu lze nalézt přijatelnou cenu a formu použití, protože stačí dát tabletu pod jazyk a postupně se vyřeší;
  • Dimebon-Alzheimer. Přínos použití tohoto antialergického léku je v pochybnosti. Američtí vědci považují za neužitečné pro léčbu Alzheimerovy nemoci a Rusové s nimi nesouhlasí. Odborníci z Ruska věří, že Dimebon dokáže zlepšit paměť a zpomalit průběh patologie. Američtí vědci strávili ve výzkumu asi 1/3 miliardy lidí a nemohli najít žádný užitek. To je důvod, proč ho použít nebo ne, je to sporná otázka.

  Alternativní metody medicíny

  Každý rok je stále více obdivovatelů homeopatie. Při léčbě Alzheimerovy choroby se užívá poměrně často, protože může zlepšit celkový stav pacienta. Mezi léky z této skupiny se obvykle předepisuje přípravek Barite Carbonicum a jiné podobné tablety.

  Léčba lidovými léky není účinná, protože takové metody nejsou schopny poskytnout plnohodnotný neuroprotektivní účinek. Alternativní medicínu můžete použít pouze jako pomocnou terapii k uklidnění nervového systému a až po konzultaci s lékařem.

  Nové terapie

  Dosud existují studie Alzheimerovy choroby. Vědci věří, že nervové buňky mohou zemřít kvůli trombóze v důsledku interakce amyloidu s fibrinogenem. Aby se zabránilo jejich vzájemnému propojení, byla vytvořena lék nazývaný RU-505. Zlepšuje kognitivní funkci v důsledku výrazného poklesu amyloidních plaků a neovlivňuje koagulaci krve. Zkoušky se však prováděly pouze na zvířatech, protože tato léčba je extrémně toxická.

  Existují další inovace v léčbě Alzheimerovy choroby, například počítačové programy jako NeuroAD. Slouží ke zlepšení koncentrace a paměti. Tento výsledek je výsledkem elektrostimulace určitých oblastí mozku na pozadí přijímání pacientů s různými úkoly. Studie provedly vědci z Harvardu. Oni tvrdí, že taková technika je mnohem lepší než léčba léky, a když jsou kombinovány, mohou dosáhnout stabilní remise.

  Kvůli Alzheimerově chorobě umírají nervové buňky, takže lidé jsou postupně zbaveni možnosti samoobsluhy. Léčba této patologie spočívá ve zpomalení její progrese a zlepšení mozkové aktivity. Při dodržování všech doporučení lékaře může pacient žít bez zvláštní změny obvyklého způsobu života mnohem déle.